Terug

Jellinek Preventie

Details
Datum ondertekening 29-03-2017
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Preventie
Organisaties Jellinek 

Wij dragen bij aan de ontwikkeling, uitvoer en evaluatie van verslavingspreventie in de wijk.

Belangrijkste doelen zijn het terugdringen van problematisch middelengebruik, gamen en gokken, het uitstellen van eerste gebruik en het beperken van risico’s en gezondheidsschade. Ten aanzien van preventie van middelengebruik zet Jellinek Preventie in op zowel universele, selectieve als geïndiceerde preventiemethodes. Jellinek Preventie richt zich specifiek op kwetsbare jongeren, schoolgaande jongeren en hun ouders, uitgaanders, mensen met een licht verstandelijke beperking, professionals en intermediairs.

Onze activiteiten

  • Innovatieve evidence- en practicebased interventies
    Jellinek Preventie gebruikt innovatieve evidence- en practicebased interventies en zet zich in voor de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van preventieve interventies, die nodig zijn om haar doelgroepen te bedienen. Jellinek Preventie biedt trainingen, voorlichtingen, adviesgesprekken en e-mental health aan haar doelgroepen (Amsterdammers en intermediairs met (hulp)vragen of problemen op het gebied van alcohol, drugs of gamen) en fungeert door middel van haar goedbezochte website en telefonische advieslijn als vraagbaak voor alle burgers met vragen over middelengebruik, gokken en gamen. Jellinek Preventie bereikt haar doelgroepen ondermeer via het onderwijs, de (jeugd)hulpverlening, de zorg, de horeca en het uitgaansleven. De komende jaren breidt Jellinek Preventie haar aanbod uit met een uitgebreid preventief pakket op het gebied van genotmiddelengebruik en gamen, specifiek gericht op het MBO-onderwijs. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een blended care interventie in de POH GGZ, gericht op riskant alcoholgebruik. Deze interventie biedt een e-health toepassing gericht op minder drinken, die ingezet wordt als aanvulling op face-to-face gesprekken met een praktijkondersteuner.
  • Beleid en onderzoek
    Jellinek Preventie reagereert op ontwikkelingen in het uitgaanscircuit op het gebied van alcohol en drugs. Beleid en onderzoek is een belangrijk onderdeel van het werk van Jellinek Preventie. Met een focus op de bevordering van de rol van preventie en voorlichting in het beperken van aan uitgaan gerelateerde risico’s zullen ook de komende jaren diverse interventies worden ingezet: trendonderzoek Antenne, de Jellinek drugstestservice, peer educatie interventie UNITY, deskundigheidsbevordering voor horecaprofessionals en diverse activiteiten op Europees niveau. Jellinek Preventie werkt daarbij nauw samen met clubeigenaren, organisatoren van evenementen, horecapersoneel, uitgaanspubliek, GGD, gemeente, medische diensten, beveiligingsbedrijven, politie, het Trimbos Instituut en het ministerie van VWS.
  • Bereik universele voorlichting
    Jelinek Preventie stelt zich ten doel met haar universele voorlichting (via haar website en folders) minimaal 2,5 miljoen mensen op jaarbasis te bereiken, met haar overige aanbod binnen regio Amsterdam zet zij de komende jaren in op een bereik van minimaal 25.000 burgers per jaar.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.