Terug

Huis van je Leven Methode

Details
Datum ondertekening 14-09-2016
Actief Ja
Thema Mentale Gezondheid, Meedoen, Positieve Gezondheid
Organisaties Huis van je Leven Methode 

Wij introduceren een oplossingsgerichte methode van gespreksvoering, de methode Huis van je Leven© in de sectoren HRM, zorg & welzijn en revalidatie.

Daarvoor scholen wij hulpverleners en P&O’ers in oplossingsgerichte gespreksvoering met deze methode. Onze methode draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van stress en voorkomt burn-out.

We bieden cliënten/patiënten inzicht in de samenhang tussen levensgebieden en de stressoren in andere levensgebieden, naast werk of de invloed van een ziekte of beperking. Dit inzicht in de eigen stressfactoren werkt preventief en biedt concrete aanknopingspunten om bewust gezonder (geestelijk en fysiek) te gaan leven. De methode daagt uit om mensen hun eigen oplossingen te laten bedenken en geeft hen daardoor meer regie over hun eigen leven. Ook bij eenzaamheid, het omgaan met beperking of ziekte en het omgaan met levensgebeurtenissen die het leven van iemand onder druk zetten is onze methode inzetbaar.

Onze activiteiten

 • Inzet bij hulpvragen
  Huis van je Leven©Methode wil in de periode september 2016 tot december 2017 bereiken dat 3 welzijnsorganisaties in Nederland de methode actief inzetten bij het voeren van individuele gesprekken met buurtbewoners met een actieve of nog passieve hulpvraag.
 • Meer regie revalidanten en hun mantelzorgers
  Huis van je Leven©Methode wil in de periode september 2016 tot december 2017 bereiken dat 1 revalidatie-instelling werkt met de methode om revalidanten en hun mantelzorgers meer regie te geven in het vinden van eigen oplossingen in hun leven.
 • Stimuleren vinden van oplossingen bij complexe problemen
  Huis van je Leven©Methode wil in de periode september 2016 tot december 2017 bereiken dat 2 instellingen maatschappelijk werk werken met de methode om hun cliënten te ondersteunen met het verwoorden van complexe problemen en hen stimuleren eigen oplossingen te vinden.
 • Trainingen combinatie werk & mantelzorg
  Huis van je Leven©Methode wil in de periode september 2016 tot en met december 2017 5 trainingen realiseren voor mantelzorgers, gericht op de combinatie werk & mantelzorg.
 • Training oplossingsgerichte gespreksvoering voor P&O-medewerkers
  Huis van je Leven©Methode wil in de periode september 2016 tot en met december 2017 3 trainingen oplossingsgerichte gespreksvoering voor P&O-medewerkers realiseren, gericht op breder kijken dan werkstress alleen.
 • Gratis training aan welzijnsorganisaties
  Huis van je Leven©Methode biedt kosteloos een training aan met onze methode 1 keer per jaar aan welzijnsorganisaties uit het netwerk van Alles is Gezondheid. De organisaties worden door ons geselecteerd en worden gevraagd deelnemers te sturen om een training te ondergaan en te ervaren. Deelnemers krijgen na het volgen van de training de Huis van je Leven Methode 3 maanden in bruikleen en kunnen na deze periode de methode aanschaffen tegen kostprijs.
 • Monitoring
  Huis van je Leven©Methode monitort de resultaten op het gebied van behaalde gezondheidseffecten met behulp van de ‘Most Significant Change’ methode. Deze methodiek is een manier om interventies te evalueren via
  ‘storytelling’.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.