Terug

Gouda, GGD Hollands Midden, Coöperatie Voortouw, TNO: Sociaal Makelaar

Details
Datum ondertekening 30-05-2017
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Meedoen
Organisaties TNOGemeente GoudaGGD Hollands MiddenSociaal Team Gouda 

De gezamenlijke partijen van “The social connector as linkage between care, welfare and active citizenship”, zullen de impact van Alles is Gezondheid verbreden en verdiepen via de volgende activiteiten:

Onderzoeksproject: Zorg- en welzijnsaanbod verbinden met burgerparticipatie
De gemeente Gouda verbindt zorg- en welzijnsaanbod met burgerparticipatie (inwonerbetrokkenheid en inwonerinitiatieven). Zij doet dit door de drie gebiedsgerichte Sociaal Teams uit te rusten met een Sociaal Makelaar. De Sociaal Makelaar verbindt behoeftes van kwetsbare groepen met de initiatieven, mogelijkheden en netwerken die door de wijkbewoners en vrijwilligers worden opgezet. Daarnaast worden verbindingen gelegd naar professionals in zorg en welzijn en naar de informele zorg.

Het onderzoeksproject, uitgevoerd door TNO en begeleid door de GGD Hollands Midden, maakt de werkwijze van de sociaal makelaar inzichtelijk, levert een bijdrage aan de optimalisatie van de werkwijze en dient het doel van brede verspreiding van deze kennis richting andere gemeenten. Het project wil bijdragen aan de kennisontwikkeling over effectieve werkwijzen voor het bevorderen van burgerparticipatie (bewoners- en vrijwilligersinitiatieven) als onderdeel van gezondheids- en welzijnsbeleid. Doordat de behoeftes van kwetsbare groepen centraal staan, wordt ook een bijdrage geleverd aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Het project kent 3 fases:

Fase 1 (oktober – december 2016): In kaart brengen van huidige activiteiten van de sociaal makelaar en voorbereiding start van het actieonderzoek.

Fase 2 (januari – december 2017): Uitvoeren van actieonderzoek met als resultaat een beschrijving van de bepalende elementen op bestuurlijk, uitvoerend en bewonersniveau voor het bevorderen van integraal en inclusief gezondheidsbeleid in middelgrote gemeenten, waarin burgerparticipatie een inclusief onderdeel is.

Fase 3 (januari – maart 2018): Kennisverspreiding, door onder meer het opstellen handreiking over de werkwijze van de Sociaal Makelaar.

Onderzoeksproject
Het onderzoeksproject, uitgevoerd door TNO en begeleid door de GGD Hollands Midden, maakt de werkwijze van de sociaal makelaar inzichtelijk, levert een bijdrage aan de optimalisatie van de werkwijze en dient het doel van brede verspreiding van deze kennis richting andere gemeenten.

Het project wil bijdragen aan de kennisontwikkeling over effectieve werkwijzen voor het bevorderen van burgerparticipatie (bewoners- en vrijwilligersinitiatieven) als onderdeel van gezondheids- en welzijnsbeleid. Doordat de behoeftes van kwetsbare groepen centraal staan, wordt ook een bijdrage geleverd aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.