Terug

Gezond Natuur Wandelen

Details
Datum ondertekening 06-06-2018
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl, Meedoen
Organisaties Gezond Natuur Wandelen 

Wij dragen bij aan een gezonder Nederland door wandelen te stimuleren.

Wij werken nauw samen met diverse organisaties op het gebied van natuur, milieu, (wandel) sport, zorg en welzijn. Het betreft hier vooral lokale en soms ook regionale en provinciale organisaties. Landelijk werken we samen met Staatsbosbeheer, de Nederlandse wandelbond KWBN, en de Landschappen waaronder Landschap Noord-Holland. Samen willen we inactieve mensen verleiden tot deelname aan een wekelijkse wandeling in de natuur.

Onze activiteiten

  • Wij willen zoveel mogelijk inactieve mensen (door leefstijl, leeftijd, aandoening of andere reden), die weinig of niet in de natuur of in het groen komen, verleiden tot deelname aan een wekelijkse wandeling in de natuur of het groen in hun buurt/wijk. Door het aanbieden van wekelijkse gratis natuurwandelingen willen wij zoveel mogelijk volwassenen:
    • In beweging brengen in de natuur en het groen in de stad;
    • De mogelijkheid bieden om sociale contacten te leggen in de eigen buurt of wijk;
    • De natuur en het groen in de stad te laten ervaren en daarvoor interesse opwekken.
  • De wekelijkse wandelingen worden begeleid door vrijwilligers en duren ongeveer een uur. De vrijwillige begeleiders van de wandelgroepen krijgen standaard twee trainingen aangeboden: EHBO-cursus en een training van de Nederlandse wandelbond KWBN.
  • Daarnaast worden de begeleiders (en de wandelaars) geïnformeerd over de natuur op www.natuurmomenten.info waar wekelijks een natuurmoment, dat die week ook buiten waar te nemen is, wordt beschreven.

In 2014 is Gezond Natuur Wandelen van start gegaan in Noord-Holland en Friesland, in navolging van het Engelse “Walking for Health”. Op dit moment organiseert de Stichting Gezond Natuur Wandelen in meer dan 30 gemeenten in onder andere Noord-Holland en Friesland wekelijkse wandelingen van ongeveer een uur in de natuur of het groen in de stad, voor iedereen die meer wil bewegen. Gemiddeld nemen wekelijks 10-15 mensen per locatie deel aan de wandelingen, met vaak een vaste kern van 8-10 personen. Wij hebben het voornemen het aantal locaties in het land uit te breiden in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Brabant en Friesland.

Wij dragen bij aan het monitoren en evalueren van de voortgang van onze hierboven genoemde activiteiten en leggen hierover jaarlijks verantwoording af.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.