Terug

Gemeente Breda

Details
Datum ondertekening 13-11-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Gezonde Leefstijl, Meedoen, Werk en Gezondheid, Preventie
Organisaties Gemeente Breda 

Gemeente Breda werkt aan de gezondheid van haar burgers, met activiteiten gericht op onder andere ouderen en jongeren.

De gemeente wil ook een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van haar eigen werknemers.

Onze activiteiten

 • Preventie en gezondheidsbevordering bij ouderen
  De gemeente Breda faciliteert in 2015 preventie en gezondheidsbevordering onder ouderen. Dat gebeurt onder andere door informatief huisbezoek onder kwetsbare ouderen vanaf 75 jaar, gericht op vroegsignalering, bewustwording en kennisoverdracht als het gaat om de factoren die de zelfredzaamheid kunnen bedreigen dan wel bevorderen:

  • Terugdringen eenzaamheid bij ouderen
   Ongewenste chronische eenzaamheid/sociaal isolement bedreigt de gezondheid. Dit leidt meer dan gemiddeld tot een beroep op vroegtijdige professionele zorg- en hulpverlening.
  • Preventie ondervoeding bij kwetsbare ouderen. Een optimale voeding kan bijdragen aan het behoud of verbeteren van de gezondheid en functioneren van ouderen. Dit kan vervolgens gunstige effecten hebben op hun maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.
  • Beweegprogramma’s ter bevordering van een actieve leefstijl en valpreventie. De positieve effecten van bewegen en sporten zijn groot, dus ook voor ouderen en mensen met een chronische ziekte. Juist als je ouder wordt en/of beperkingen ervaart helpt voldoende lichamelijke beweging om langer soepel en fit te blijven, minder afhankelijk te zijn van zorg en hulp.
 • Preventie ondervoeding bij kwetsbare ouderen
  Een optimale voeding kan bijdragen aan het behoud of verbeteren van de gezondheid en functioneren van ouderen. Dit kan vervolgens gunstige effecten hebben op hun maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.
 • Beweegprogramma’s voor ouderen ter bevordering van een actieve leefstijl en valpreventie
  De positieve effecten van bewegen en sporten zijn groot, dus ook voor ouderen en mensen met een chronische ziekte. Juist als je ouder wordt en/of beperkingen ervaart helpt voldoende lichamelijke beweging om langer soepel en fit te blijven, minder afhankelijk te zijn van zorg en hulp.
 • JOGG-gemeente
  De gemeente Breda is JOGG-gemeente en zet daarmee in op voorkomen van overgewicht bij kinderen en jongeren. Meer bewegen en gezonde voeding staan daarbij centraal. De komende jaren wordt deze aanpak verder uitgebreid, waarbij de focus meer stadsbreed komt te liggen, naast aandacht voor de al bestaande JOGG-wijken. We werken samen met maatschappelijke en private partijen aan een gezonde leefomgeving voor iedere jongere.
 • Gezondheid werknemers gemeente Breda
  Een gemeente heeft een belangrijke rol in het verbeteren van de gezondheid van mensen. Dit geldt niet alleen voor de inwoners van de stad maar ook voor de medewerkers van de Gemeente Breda. Het duurzaam inzetbaar houden van de medewerkers is een belangrijk speerpunt in het HR-beleid van de organisatie. Er is continue aandacht voor het vergroten van de mobiliteit en investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Voor 2015 staat het thema gezondheid en vitaliteit, als belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid, centraal.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.