Terug

Gemeente Amersfoort

Details
Datum ondertekening 25-09-2014
Actief Ja
Thema Gezonde Leefomgeving, Meedoen, Leren, Preventie
Organisaties Gemeente Amersfoort 

Gemeente Amersfoort zet bij de komende transities, waarbij zij verantwoordelijk wordt voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning, in op meer participatie en zelfredzaamheid van de burgers.

Daarvoor ontwikkelde zij een aantal activiteiten op het gebied van preventie en gezondheid.

Onze activiteiten

 • Preventieprogramma ‘B.Slim, beweeg meer.eet gezond’
  Het preventieprogramma ‘B.Slim, beweeg meer, eet gezond’ van de gemeente Amersfoort, is een, door het RIVM/CGL erkende, integrale aanpak van overgewicht bij de jeugd en hun ouders met een lage sociaaleconomische status en/of een allochtone achtergrond uit de aandachtswijken van Amersfoort (Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg, Randenbroek/Schuilenburg en Soesterkwartier). B.Slim loopt sinds 2005. B.Slim bestaat uit een netwerk van vele organisaties waaronder ook private partners. Zie voor meer info: www.bslim.nu.
 • Gezonde Wijkaanpak
  In de wijken Koppel/Schothorst en Amersfoort Zuid werkt de gemeente Amersfoort binnen het project Gezonde Wijkaanpak aan het beter verbinden van de eerstelijnszorg met de sociale basisinfrastructuur (zorg en welzijn). In het gezondheidscentrum wordt meer aandacht aan preventie gegeven, vooral bij de doelgroep chronisch zieken. De aanpak maakt deel uit van het convenant tussen Amersfoort en Achmea ‘Een Gezond en Vitaal Amersfoort’. Daarbij zijn de huisartsen actief betrokken, de ROS (Raedelijn), Welzin, de sociale wijkteams en GGD regio Utrecht. Speerpunten in de wijk Koppel/Schothorst zijn GGZ, ouderen en leefstijl. Voor de wijk Amersfoort Zuid is een wijkgezondheidsprofiel gemaakt, op basis waarvan nog speerpunten gekozen zullen worden.
 • Project Gezonde Scholen
  De gemeente Amersfoort, het Longfonds en de GGD regio Utrecht voeren sinds 2013 een 5-jarig convenant uit om scholen te ondersteunen bij een planmatige en structurele aanpak om de gezondheid van de leerlingen te verbeteren. Het doel is te komen tot 25 scholen in 2018 met een vignet Gezonde School.
 • KeiVitaal
  Binnen het programma KeiVitaal van de gemeente Amersfoort werken patiënten maximaal een jaar lang onder professionele begeleiding vanuit de huisartsenpraktijk aan een gezonde(re) en actieve leefstijl. Zie voor meer info: www.keivitaal.nl. Momenteel wordt onderzocht hoe het programma KeiVitaal stedelijk uitgerold kan worden.
 • Sociaal Vitaal
  Doel van het programma Sociaal Vitaal van de gemeente Amersfoort is het bevorderen van de zelfredzaamheid, sociale participatie en kwaliteit van leven van ouderen (65-80 jaar) met een lage SES in de aandachtswijk Liendert/Rustenburg, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam en onvoldoende weerbaar zijn. In 2015 start het programma ook in de aandachtswijk Schuilenburg en mogelijk in nog twee andere wijken van de stad.
 • Integrale aanpak
  Een gezonde en vitale maatschappij staat centraal in het brede beleid van de gemeente Amersfoort. Zo zijn preventie en het bevorderen van een gezonde leefstijl sleutelbegrippen in het sociale domein. Ook in het sportbeleid, armoedebeleid en alcoholmatigingsbeleid wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het verbeteren van de gezondheid van de Amersfoortse bevolking.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.