Terug

Alliantie Nederland Rookvrij!

Details
Datum ondertekening 05-02-2014
Actief Ja
Thema Gezonde leefstijl, Preventie
Organisaties Alliantie Nederland Rookvrij!Clean Air NederlandNederlandse Vereniging van DoktersassistentenDe COPD & Astma Huisarten Advies GroepKennisnetwerk Cva NederlandV&VNClaudicatioNetKYSOSRoder ConsultViaTrainSineFumaPink-FoxKWF KankerbestrijdingPartnership Stop met RokenStichting Rookpreventie JeugdNederlandse Vereniging voor Hart en Vaat VerpleegkundigenNSPOHMBO RaadVO-raadDiabetes FondsHartstichtingLongfondsPharos 

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en werken aan een rookvrij Nederland.

De Alliantie Nederland Rookvrij wil dat Nederlanders zo lang mogelijk fit en gezond blijven en werkt daarom aan een rookvrij Nederland, waarin niet-roken de norm is. Roken is de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor vroegtijdige ziekte en sterfte. Jaarlijks overlijden in Nederland bijna 19.000 mensen door roken en enkele duizenden door meeroken. Roken en meeroken leiden tot grote gezondheidsrisico’s. En tot hoge gezondheidskosten. Dat is niet nodig.

Onze activiteiten

  • WHO Kaderverdrag FCTC uitgangspunt voor strijd tegen roken
    De Alliantie Nederland Rookvrij onderschrijft de focus die in de strijd tegen roken gelegd wordt op het aanscherpen van de sociale norm voor roken, waarbij roken in de samenleving steeds minder normaal gevonden wordt. Ondergetekende partners, aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij!, investeren daarom in voorlichting, kennisontwikkeling, acties en campagnes, beleidsbeïnvloeding en onderzoek. Het WHO Kaderverdrag FCTC is hiervoor het uitgangspunt.
  • Vergroten draagvlak voor antirookmaatregelen door informatievoorziening
    De Alliantie Nederland Rookvrij werkt met alle onderliggende partijen samen om maatregelen te realiseren die buiten de directe focus van dit programma vallen, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de geformuleerde doelstellingen doordat ze het roken in de Nederlandse samenleving terugdringen. Het middels informatievoorziening vergroten van draagvlak voor maatregelen onder de Nederlandse bevolking is daarvoor een belangrijk instrument.
  • Implementatie European Tobacco Product Directive
    In de komende jaren richt de Alliantie Nederland Rookvrij zich op een succesvolle implementatie van de Europese Tobacco Product Directive en daarnaast op de totstandkoming van een geïntegreerd tabaksontmoedigingsplan in lijn met het FCTC-verdrag. Daarbij besteedt zij bijzondere aandacht aan het beperken van de marketingmogelijkheden voor sigaretten via de pakjes en op verkooppunten. Maar ook aan het terugdringen van plaatsen waar wordt gerookt middels goede handhaving en nieuwe regelgeving en aan een terugkerende substantiële accijnsverhoging.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.