Terug

Agenda voor de Zorg

Details
Datum ondertekening 05-02-2015
Actief Ja
Thema Preventie, Positieve Gezondheid
Organisaties Nederlandse Vereniging van ZiekenhuizenActiZGGZ NederlandDe Koepel van Ouderenorganisaties (CSO)GGD NederlandKNMGLandelijke Huisartsen VerenigingLandelijke vereniging georganiseerde eerste lijnNederlandse Federatie van Universitaire Medische CentraNederlandse Patiënten Consumenten FederatieOrde van Medisch SpecialistenVereniging Gehandicaptenzorg NederlandVereniging van zorgprofessionalsZorgverzekeraars Nederland 

Wij zullen bijdragen aan een betere afstemming van het zorgaanbod op de wensen van zorgbehoevenden.

Agenda voor de Zorg draagt bij aan een betere afstemming van zorgaanbod en behandeling op de behoefte van zorgbehoevenden en zet professionele zorg en ondersteuning daar in waar echt nodig. Zo willen wij de zorg verbeteren en zorguitgaven beperken.

Onze activiteiten

 • Focus op gezondheid en welbevinden
  Agenda voor de Zorg legt de focus op gezondheid en welbevinden. Professionele zorg en ondersteuning moeten volgens Agenda voor de Zorg alleen daar worden ingezet waar ze waarden toevoegen.
 • Goed kijken naar vraag zorgbehoevenden
  Agenda voor de Zorg wil dat de vragen van patiënten en cliënten niet standaard in termen van een zorgaanbod worden beantwoord, maar dat er wordt gekeken naar wat de vraag is van de patiënt/cliënt, wat hem/haar echt helpt, wat hij/zij zelf of met behulp van de eigen sociale omgeving wel kan.
 • Aanspreken op leefstijl en gedrag
  Agenda voor de Zorg wil dat zorgverleners patiënten/cliënten aanspreken op hun leefstijl en gezond gedrag stimuleren.
 • Gesprek aangaan met zorgbehoevenden
  Agenda voor de Zorg wil ervoor zorgen dat behandelaars tijdig het gesprek aangaan met patiënt/cliënt, in plaats van vast te houden aan diagnostiek en behandeling die geen kwaliteit van leven toevoegt.
 • Verbinding zoeken met actoren die bijdragen aan goede gezondheid
  Agenda voor de Zorg wil de verbinding zoeken met actoren die bijdragen aan goede gezondheid, vanuit domeinen als onderwijs, werk, welzijn, wonen, ruimtelijke ordening en veiligheid.
 • Bevordering arbeidsparticipatie chronisch zieken
  Agenda voor de Zorg dringt er bij werkgevers op aan om de arbeidsparticipatie te bevorderen van chronisch zieken.
 • Goede organisatie preventie in directe omgeving burger
  Agenda voor de Zorg wil dat preventie goed is georganiseerd in de directe omgeving van de burger en voelt zich verantwoordelijk voor een goede, duurzame organisatie van preventie in de wijk. De partijen van de Agenda voor de Zorg willen, in samenwerking en overleg met de rijksoverheid, een concreet plan opstellen zodat preventie een goede inbedding krijgt in de wijk.
 • Verbindingen leggen tussen werkgevers/werknemers en zorgveld
  Agenda voor de Zorg wil nieuwe verbindingen tot stand brengen tussen werkgevers, werknemers en het zorgveld, waarbij met name bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkundigen een belangrijke intermediaire rol kunnen spelen.

 

 

 

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.