Terug

Actief Ouderschap

Details
Datum ondertekening 13-06-2017
Actief Ja
Thema Gezonde Leefstijl, Leren
Organisaties Actief Ouderschap 

Wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor het versterken van de samenwerking tussen ouders en professionals.

Kinderen ontwikkelen zich beter als professionals en ouders goed met elkaar samenwerken rondom het kind. Dan bedoelen we professionals in onderwijs, maar ook in opvang, zorg en sport. Actief Ouderschap zet zich in om de samenwerking tussen ouders en professionals te versterken. We leveren inspiratie, advies, begeleiding en scholing aan gemeenten, instellingen en individuele professionals. Daarbij gaan wij altijd uit van de kracht van zowel professionals als ouders. De ontwikkeling van het kind staat altijd centraal.

Onze activiteiten

 • Lezingen en training
  We geven in 2017/2018 lezingen en training aan minimaal 2000 professionals om de samenwerking met ouders te verbeteren, om kinderen optimale kansen te bieden om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Dit gaat om professionals in onderwijs, kinderopvang, zorg, gezondheidsbevordering, bibliotheken en sport in het hele land.
 • Samenwerking met ouders rondom (gezonde) ontwikkeling kind planmatig vormgeven
  We begeleiden in 2017/2018 60 basisscholen in het hele land bij het planmatig vormgeven van de samenwerking met ouders rondom de (gezonde) ontwikkeling van het kind. Dit doen we door met hen beleid te maken, scholing te verzorgen en vervolgens begeleiden van een avond waar teamleden in gesprek gaan met alle ouders over hun wensen, mogelijkheden en verwachtingen en hoe je elkaar daarin kan versterken rondom het kind.
 • Bibliotheken begeleiden
  We begeleiden in 2017/2018 10 bibliotheken met advies en scholing om de samenwerking met ouders vorm te geven, om de taalontwikkeling van kinderen te verbeteren en laaggeletterdheid te helpen voorkomen.
 • Ouders gelijkwaardige partner in JOGG-gemeenten
  Samen met Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) zorgen we ervoor dat ouders in alle JOGG-gemeenten vanaf het begin als gelijkwaardige partner worden meegenomen in de activiteiten, om meer effect te bereiken.

Ook pledgepartner worden?

Neem een kijkje op Doe mee of bel ons voor een afspraak via 085 4853216.