Terug

Peternel Mereboer

Een gezonder Nederland betekent voor mij ook een groener Nederland. De wetenschappelijke basis voor de gezondheidseffecten van natuur wordt steeds sterker. Vanuit mijn achtergrond als huisarts en mijn opleiding tot ecoloog zie ik een duidelijke wisselwerking: de natuur is ontzettend belangrijk voor onze gezondheid en tegelijkertijd redt de natuur het niet zonder onze draagkracht voor het behoud er van.
Ik zet me graag in voor bewustwording en kennisdeling, voor het verbinden van de verschillende domeinen en voor de vertaling naar concrete adviezen voor zorg- en welzijnsprofessionals of beleidsmakers op gebied van gezondheid en leefomgeving.