Terug

Alliantie Kinderarmoede

27 maart 2019We leven in een welvarend land. Toch groeit 1 op de 11 kinderen in Nederland op in armoede. Wat is er nodig voor een samenleving waarin geen enkel kind meer de dupe is van armoede?
De Alliantie Kinderarmoede bundelt de krachten van meer dan 250 publieke en private organisaties om dit ambitieuze doel in 2030 te bereiken. Met samenwerking rondom het kind als wapen willen de vicieuze cirkel doorbreken.
In ons netwerk brengen we organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen nieuwe, creatieve en slimme ideeën en oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede. Op landelijk en lokaal niveau.
En dat is hard nodig ook. Want kinderen die opgroeien in armoede lopen hogere gezondheidsrisico’s en worden belemmerd in hun (talent)ontwikkeling. Een gegeven dat niet past bij een welvarend land als het onze maar tegelijkertijd wel de dagelijkse realiteit is.
In 2019 namen Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Missing Chapter Foundation en Alles is Gezondheid het initiatief voor de Alliantie Kinderarmoede. Zeg jij ook nee tegen kinderarmoede? Sluit je dan aan bij de ons netwerk.
In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen, dat ze stress voelen bij hun ouders, zelf gespannen zijn en zich moeilijker kunnen concentreren op school. Daarnaast is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. En dan praten we nog niet eens over de negatieve gevolgen voor (hun gezondheid op) de langere termijn.

Dat kan en moet anders. Zoals Hans Christiaanse, voorheen netwerkadviseur van Alles is Gezondheid en mede-initiatiefnemer van Alliantie Kinderarmoede Nederland, zich dan ook terecht afvraagt: “Als Nederland echt gaat voor een gezonde generatie, laten we ons dit toch niet gebeuren?’’ Om kinderen uit deze gezinnen in staat te stellen kansrijk en gezond op te groeien, stelt de Alliantie Kinderarmoede Nederland stevige doelstellingen: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen.

Samen tegen armoede

Dit streven kan alleen als een gezamenlijk verantwoordelijkheid wordt genomen. Met de alliantie worden organisaties uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar gebracht om samen nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.

Doelstellingen

Tijdens de lancering van de Alliantie Kinderarmoede Nederland hebben 100 partijen zich aangesloten. Iedere organisatie maakt impactvolle stappen om de effecten van kinderarmoede terug te brengen naar nul. Met elkaar zetten zij zich in voor het volgende:

  • Signaleren van armoede, dit bespreekbaar maken en weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan.
  • Oplossen van de (gezondheids)gevolgen van armoede binnen (aanstaande) gezinnen
  • Actief samenwerken en laten zien wat werkt.

Initiatiefnemers

De Alliantie Kinderarmoede Nederland is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Alles is Gezondheid.

Video

Bekijk de video over de start en ambities van de Alliantie Kinderarmoede.

 

Meer weten

Voor meer informatie over de alliantie, alle partners en hun bijdrage zie: www.alliantiekinderarmoede.nl

Doe mee

Iedereen kan iets doen en aansluiten! Wil je ook een bijdrage leveren aan de alliantie?

Lancering

Op 26 maart 2019 is de Alliantie Kinderarmoede Nederland gelanceerd.

Visual

Marieke van der Velden maakte een visual over de Alliantie Kinderarmoede.

Meer weten

Meer weten over de Alliantie Kinderarmoede? Wilfred Dijkstra staat je graag te woord.

Artikel

Ingrado Magazine publiceerde het artikel ‘Opgroeien in armoede’.