Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

In beeld: kinderarmoede op de onderwijsagenda

4 juni 2020

Eén op de tien kinderen in Nederland leeft in armoede, maar 71 procent van de leerkrachten vindt het moeilijk om armoede te signaleren. Ruim de helft schat de omvang van armoede onder kinderen onjuist in, of heeft geen idee. Op de landelijke expertmeeting Kinderarmoede van 24 mei 2018 in Groningen bogen experts en professionals op het gebied van welzijn, onderwijs, kinderopvang zich samen met beleidsmakers en ervaringsdeskundigen over de vraag wat er moet gebeuren om kinderarmoede op de agenda van het onderwijs te krijgen.

De visual die tijdens de Expertmeeting door de Betekenaar is gemaakt, laat de aangedragen oplossingen voor armoede zien en wat kinderarmoede nou precies betekent. Ook wat er nodig is om armoede vanuit school te signaleren, en de uitkomst van interactieve sessies met ervaringsdeskundigen.

Wil je meedoen of -denken, ideeën inbrengen, een praktijkvoorbeeld delen of een vraag stellen? Neem contact op met Hans Christiaanse,  onze netwerkadviseur opvoeding, onderwijs en één van de grondleggers van de Alliantie Kinderarmoede.

De Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen organiseerde de
bijeenkomst op verzoek van het programmabureau Alles is Gezondheid. Lees meer over deze bijeenkomst.