Kennislab

Vind relevante kennis, tools, naslagwerken en leerervaringen uit ons netwerk

Terug

Brochure: Samen recht doen aan gemeenschapskracht

25 juli 2018

Gemeenschapskracht is de motor om in een buurt, dorp of wijk gezamenlijke doelen te bereiken, zoals: meer sociale cohesie, meer zorgen voor elkaar, meer gezondheid, meer werk, meer (sociaal) ondernemerschap en meer participatie. Deze brochure is een gids om te komen tot meer gemeenschapskracht.

Naar aanleiding van de 1e Nationale Dialoog Gemeenschapskracht op 17 mei 2018 in Utrecht is de brochure Samen recht doen aan gemeenschapskracht verschenen. Een gids over wat gemeenschapskracht is, met praktijkvoorbeelden en handreikingen om aan de slag te gaan: via een coöperatie, wijkdialoog, wijkinfrastructuur en wijkcontract.

Expliciteren wat er al is

De gids is gemaakt om de enorme kracht van gemeenschappen voor gezondheid, zorg en participatie te expliciteren. Om breed bekend te maken wat buurt-, dorps- en stadscoöperaties zijn en doen. En om nog meer samen te werken met gemeente(n) en wijkpartners, niet op een vrijblijvende manier maar vanuit gelijkwaardigheid en met veel zingeving en resultaat.

Een wijkgerichte aanpak in vier stappen

In de gids wordt beschreven wat we verstaan onder het begrip ‘gemeenschapskracht’ en waarom het zo belangrijk is. Je leest wat het betekent als onze participatiemaatschappij kantelt van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid. En als onze zorg en ondersteuning wordt georganiseerd vanuit de leefomgeving: kleinschalig, lokaal en samen met bewoners. Ten slotte geven de auteurs een aanzet tot een wijkgerichte aanpak in vier stappen.

Download de brochure

De gids wordt de komende maanden zowel digitaal als fysiek verspreid. Download de online versie van de brochure hier.

1e Nationale Dialoog

Lees interviews en voorbeelden naar aanleiding van 1e Nationale Dialoog Gemeenschapskracht.