Partner sinds

07 februari 2018

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij onderschrijven de doelstellingen van de Alliantie gezondheid en geletterdheid waarin geletterdheid een prominente plaats krijgt in het landelijk streven om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die voorgelezen worden beter presteren op school en later succesvoller zijn in de maatschappij. Boeken bevatten prachtige verhalen, die de fantasie prikkelen, vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. Kortom: door boeken gaan er werelden voor je open.

Wij zetten ons ervoor in dat ieder kind in Nederland niet alleen een bibliotheek heeft in de stad en op school, maar ook een eigen verzameling met de mooiste kinderboeken in zijn of haar kamer, zodat deze een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven. Het draagt bovendien bij aan het bieden van gelijke kansen, het betrekt ouders bij het onderwijs en spijkert leerlingen die achterstanden hebben bij.

Wij zullen ervoor zorgen dat alle kinderen van Nederland – zeker ook de kinderen die nog geen boeken thuis hebben – thuis een eigen boekenplankje krijgen met hun favoriete kinderboeken. Binnen drie jaar willen we ieder jaar 1.000.000 kinderen bereiken.

Dat zullen we doen door ieder jaar een prachtig prentenboek en een klassiek kinderboek voor twee euro ter beschikking te stellen. Het kinderboek zal ieder jaar begin februari verschijnen en het prentenboek ieder jaar begin april. Dit lukt alleen als we allemaal boeken gaan geven! Wij roepen daarom iedereen – ouders, grootouders, ooms, tantes, leraren, scholen, kinderopvanginstellingen, boekhandels, organisaties, instellingen en bedrijven – op om boeken aan alle kinderen in Nederland cadeau te doen en speciaal aan kinderen die thuis nog geen boeken hebben.

lancering geef een prentenboek

Locaties

Rotterdam
Nederland