De Koploper

Bijdrage aan een vitaler en gezonder Nederland/Zeeland

Wij initiatiefnemers en ondernemers van De Koploper, onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Samen naar een Gezonde Leefomgeving

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, deelnemers van het Congres Samen naar een Gezonde Leefomgeving, onderschrijven de missie en het doel van Alles is Gezondheid en beloven speciaal hiervoor de onderstaande activiteiten uit te voeren.

Vitaal IJmond

Bijdrage aan Alles is gezondheid...


Wij, Vitaal IJmond zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Stichting Avond4daagse Landgraaf

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Stichting Avond4daagse Landgraaf, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad en Stichting Peuterwerk Landgraaf

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Kinder Opvang Kerkrade/Parkstad en Stichting Peuterwerk Landgraaf zullen de impact van Alles is gezondheid... verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Door dagelijks gezond te eten en elke dag (een half uur) met de kinderen buiten te spelen. Zowel binnen als buiten wordt beweging en samenspel gestimuleerd. Bij onze kinderdagverblijven, peuteropvang en in de buitenschoolse opvang ontmoeten (groot)ouders en kinderen elkaar dagelijks. Voor deze brede doelgroep willen we graag een gezonde uitstraling.

Gemeente Middelburg

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij willen in Zeeland een beweging op gang brengen: de Vitale Revolutie. Onze ambitie is namelijk om van Zeeland een regio te maken waar mensen lang leven, zich vitaal voelen en waar iedereen meedoet. Vitale Zeeuwen zijn minder vaak ziek, zitten beter in hun vel, zijn productiever en sociaal actiever. Met een omgevingsgerichte aanpak willen we de Zeeuwen verleiden de gemakkelijke gezonde keuze te laten maken.

Zeeland Beach Classics

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, van de Zeeland Beach Classics, streven ernaar om van Zeeland een gezonde en vitale provincie te maken. Hierbij ligt de nadruk zowel op maatschappelijk als economische gezondheid en vitaliteit. Middels het internationale top- en breedtesport evenement willen we onze ambities realiseren. De Zeeland Beach Classics kenmerkt zich door haar sportieve en recreatieve karakter. Hierbij zijn de 3 thema’s Lichaamsbeweging, Educatie & Gezonde voeding van prominent belang. Ook bevat  de Zeeland Beach Classics een maatschappelijke karakter.

Yogastudio Zeeland

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Yogastudio Zeeland verzorgt yoga en mindfulness voor groepen, bedrijven en particulieren. Wij doen dat op bedrijfslocaties, in de natuur en in onze studio.

Wij, van Yogastudio Zeeland zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Chocolate Lovers

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, Chocolate Lovers, zijn een stichting met bijna 50 vrijwilligers die zich dag in , dag uit belangeloos inzetten om de doelstellingen van de stichting keer op keer te verwezenlijken. Wij leiden onze eigen vrijwilligers op tot ambachtelijke Chocolatier, winkel-, logistiek-, Sales-, Administratief-, of allround medewerker. We zijn op deze manier in de gelegenheid een 100% eerlijk product in de winkel te verkopen. 

Succesbureau

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Succesbureau heeft een missie om organisaties en bedrijven bij de transitie naar gelukkig en gezond werken te begeleiden. Gelukkige en gezonde mensen voelen zich prettiger, zijn veel productiever, verzuimen minder, zijn marktgerichter en zijn duurzamer inzetbaar. We richten ons daarbij op kleine en grote organisaties, zowel profit als non-profit, studiecentra, gemeentes, ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en MKB.

Drenthe gezond

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Drenthe gezond zet zich maximaal in om inwoners in Drenthe zo gezond mogelijk te laten opgroeien en ouder te worden.

Drenthe gezond versterkt de gezondheidsprogramma’s (GIDS, JOGG, Kans voor de Veenkoloniën en andere initiatieven in Drenthe) in hun eigen doelen die via een integrale aanpak bijdragen aan een Positief Gezond Drenthe. Hierdoor kunnen we ons op bepaalde vraagstukken focussen en zorgen voor versnelling.

De Nieuwe Leefstijl

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het is onze ambitie om in 2018 een “Leer- en ervaarcentrum voeding en duurzame voedselketen” op te zetten waarin kennis van gezond eten verbonden wordt aan duurzaamheid, natuur- en milieueducatie en voorkomen van voedselverspilling.

Meppel Actief

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Meppel Actief heeft tot doel buurt, onderwijs en sport in Meppel zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

We organiseren, begeleiden en voeren diverse sportactiviteiten uit:

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Zorg)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Sport)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Overheid)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan.

Special Olympics Healthy Communities - Groningen (Onderwijs)

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Mensen met een beperking of een chronische ziekte bewegen in het algemeen minder en hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en overgewicht. Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een beperking of chronische ziekte in Nederland nog veel beter kan. De hierboven genoemde partijen zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Mini Mundi

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij willen als Zeeuwse ondernemer graag een belangrijke rol en voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van gedragsverandering en bewustwording van de eerder benoemde doelgroep. Binnen de amusements- en entertainmentbranche, gecombineerd met horeca, is het vandaag de dag niet meer vanzelfsprekend veel en gevarieerd te bewegen en hiernaast ook gezond te eten.

HZ University of Applied Sciences - Lectoraat Healthy Region

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Het lectoraat Healthy Region ontwikkelt expertise over de economische en maatschappelijke waarden van innovatieve, aan gezond leven en welzijn gerelateerde services en producten die passen bij de veranderende behoeften van zowel bewoners als toeristen in Zeeland. In het bijzonder richt het lectoraat zich hierbij op de invloed van omgevingskenmerken op welzijn en gezondheid.  

Schoolfruit.nl

Bijdrage aan Alles is gezondheid

Schoolfruit.nl is leverancier voor schoolfruit van het EU-schoolfruitprogramma. Alle basisscholen in Nederland mogen zich inschrijven voor EU-Schoolfruit. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma wordt aangeboden door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de schoolfruitleveranciers.  

Schoolfruit.nl zet zich in om: 

Special Olympics Healthy Communities - regio Almere

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij zijn van mening dat de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in Nederland nog veel beter kan. Onderzoek wijst uit dat deze mensen vaker gezondheidsproblemen hebben dan gemiddeld. Zo komt obesitas onder deze groep drie keer zoveel voor als bij mensen zonder beperking en staat de zorg voor het fysieke welzijn door transitie en bezuinigingen onder druk.


ZenC

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Als restaurant Zenc delen wij de ambitie met De Vitale Revolutie om van Zeeland een aantrekkelijke, vitale en gezonde regio te maken middels gezonde voeding en uitdagende Zeeuwse streekproducten die het verschil maken. Als provincie hebben wij hierbij het grote voorrecht veel ingrediënten van eigen bodem te hebben die de gezondheid van de Zeeuwse inwoners, bezoekers en toeristen positief kunnen beïnvloeden. Ze zijn gezond, beschermend en zorgen voor de juiste voedingswaarden en bouwstoffen.

Bodyline healthcenters

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Bodyline healthcenters is een regionaal opererend Zeeuws-Vlaams bedrijf van beweeg- en sport professionals (beweegcentra / fitnessclubs), welke intensief samenwerkt met zorg- en welzijn professionals en andere intermediairs die de schouders willen zetten onder het creëren van een gezondere leefomgeving in Nederland. Bodyline healthcenters omarmt de totaalvisie van Positieve Gezondheid, met de 6 aandachtsgebieden van gezondheid. Tevens verbinden wij ons met de Vitale Revolutie van Zeeland.

MKB Parkstad

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

MKB Parkstad is een belangenvereniging van middelgrote en kleine bedrijven in de regio Parkstad (Oostelijke mijnstreek) en heeft 450 leden. MKB Parkstad onderhoudt het contact met 8 gemeenten. 

Wij, MKB Parkstad, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Gezonde Kidsmarketing

Bijdrage aan Alles is gezondheid...

Wij, iresearch, HAS Hogeschool en Wageningen University & Research, zullen de impact van Alles is gezondheid… verbreden en verdiepen door de volgende activiteiten uit te voeren:

Wij zetten ons in voor de kanteling van ongezonde naar gezonde kidsmarketing. Dit doen we door bewustwording te creëren rondom gezonde kidsmarketing, mensen hiervoor te inspireren en partijen aan te sporen tot acties die leiden tot gezonde kidsmarketing. Dit doen we onder vermelding van #GezondeKidsmarketing.

Pagina's