Terug

Het Succesbureau

12 december 2018

Wij werken mee aan een vitaler Nederland door organisaties en bedrijven te begeleiden bij de transitie naar gelukkig en gezond werken.

Gelukkige en gezonde mensen voelen zich prettiger, zijn veel productiever, verzuimen minder, zijn marktgerichter en zijn duurzamer inzetbaar. We richten ons daarbij op kleine en grote organisaties, zowel profit als non-profit, studiecentra, gemeentes, ziekenhuizen, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties en MKB.

We helpen medewerkers stap voor stap naar haalbare doelen binnen essentiële thema’s, zoals energiebalans, gezonde voeding op de werkvloer en de balans tussen werk en privé.

Onze activiteiten

 • Geluk en gezondheid in bedrijven te meten middels onze ontwikkelde Quickscans;
 • Opleidingen en trainingen te geven over gelukkig en gezond werken;
 • Het organiseren van evenementen en het geven van workshops en presentaties zodat medewerkers zelf aan de slag kunnen met het verbeteren van hun vitaliteit;
 • Succesbureau biedt daarnaast een compleet Healthy programma, in combinatie met gezonde voeding, stresstesten, werkplekscreening, mentale en fysieke weerbaarheid.

Succesbureau wil binnen het netwerk van Alles is Gezondheid een mooie en waardevolle bijdrage leveren. Daarom bieden wij:

 • 2 gratis workshops met als thema: ‘Wat is Gelukkig Werken’;
 • Wilt u weten en meten hoe gelukkig uw werknemers binnen uw bedrijf zijn? Succesbureau geeft 5 gratis Quickscans in verschillende bovengenoemde organisaties weg.
Terug

WHY Training

WHY Training draagt bij aan een gezonder Nederland via begeleiding van mensen op weg van werkstress naar werkplezier

De trainingen zijn bij uitstek geschikt voor eenieder die vastloopt, stress ervaart en/of structuur mist. De trainingen geven inzicht in wat voor iemand echt belangrijk is en wat energie oplevert. Het contact met het paard fungeert hierbij als metafoor voor het dagelijks leven.

Onze activiteiten

 • Trainingen persoonlijk functioneren met behulp van paarden
  WHY Training verzorgt 1- en 3-daagse trainingen met maximaal 6 personen op een landelijke locatie in het teken van persoonlijk functioneren met behulp van een paard, teamproblematiek/dynamiek, structuur en/of planning aanbrengen. De 3-daagse training gaan we dieper in op feedback vanuit de werksituatie. Daarnaast kan een mogelijk netwerkaspect zakelijke betrekkingen versterken.
 • Themabijeenkomsten voorlichting preventie werkstress
  WHY Training organiseert regelmatig laagdrempelige themabijeenkomsten om mensen met werkstress in grote lijnen te informeren wat zij preventief aan werkstress kunnen doen. WHY Training heeft contact met bedrijven, instellingen en organisatie om voorlichting te geven over het preventief aanpakken van stress op de werkvloer.
 • Training jong volwassen met behulp van sport
  WHY Training is van mening dat sportbeoefening een goede basis vormt voor jonge mensen. Samen met sportorganisaties met betrekking tot voetbal, hockey etc. bereidt WHY Training jonge volwassenen voor om te gaan met stress, waarbij functioneren in een team centraal staat.
 • Gratis training aan netwerk Alles is Gezondheid
  WHY Training biedt 1 a 2 keer per jaar kosteloos trainingen aan bedrijven uit het netwerk van Alles is Gezondheid…. De bedrijven worden door ons geselecteerd en worden gevraagd deelnemers te sturen om een training te ondergaan en te ervaren. Een ervaring zegt meer dan duizend woorden!
Terug

Sport+Bus

Ja, wij onderschrijven de missie van Alles is Gezondheid en zetten ons in voor het versterken van sociale netwerken d.m.v. sportevenementen.

De Sport+Bus zet in op het versterken van sociale netwerken om de mentale gezondheid van mensen te bevorderen. Wij laten zien dat sport meer is dan bewegen en presteren. Wij zorgen ervoor dat mensen die beperkte financiële, sociale en/of fysieke mogelijkheden hebben, in staat worden gesteld om met elkaar van sportevenementen te kunnen genieten.

Onze activiteiten

 • Bezoek 15 sportevenementen met focus op senioren In 2014 ging Sport+Bus naar 15 evenementen waar elke keer minimaal 30 mensen en 20 vrijwilligers naar toe kunnen. Het aanbod is in eerste instantie gericht op senioren. Deze doelgroep heeft over het algemeen een behoefte om in contact te komen met anderen en naar buiten te gaan. Een sportevenement biedt daarvoor een uitstekend middel.
Terug

Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD)

Ja, wij zetten ons in voor een gezond Nederland door mensen van 50+ meer zelfvertrouwen te geven

Wij organiseren maatwerkbijeenkomsten voor vrouwen en mannen van 50 jaar of ouder. De cursussen zijn enorm slim opgebouwd, vooral met het doel om deelnemers meer zelfvertrouwen te geven, zodat zij zelf weer allerlei initiatieven gaan nemen. Een bewezen hoog percentage deelnemers gaat met meer gevoel van eigenwaarde hun “derde levensfase” tegemoet. Keywords zijn: positief over jezelf, huiswerk, eigen kracht en maatjes.

De ervaringen met eerdere Grip & Glans cursussen, hebben uitgewezen dat mensen na de cursus onder andere vrijwilligerswerk gaan doen, een beweeggroep opzetten, zelfs mee gingen werken aan een promofilm over Grip & Glans-cursussen, of een lunchgroep startten. Kortom, Grip & Glans is voor velen een schot in de roos om actief het leven weer op te pakken. De gemeenten Delfzijl en Loppersum zijn mede enthousiast over de effecten in het verleden en zij financieren de komende 4 cursussen. In de toekomst zou hier een rol liggen voor de zorgverzekeraar. SWD en gemeenten werken hieraan.

Ook huisartsen waren getroffen door de enorm positieve reacties van de deelnemers. Die deelnemers kwamen voor het overgrote deel via hen. Veel van de clientèle van huisartsen hebben met name psychosociale problematiek. Grip & Glans sluit daar goed bij aan. Het is: Welzijn op Recept!

Onze activiteiten

 • Deelnemers weer grip op hun leven geven door Grip & Glanscursussen
  SWD gaat in de gemeenten Loppersum en Delfzijl 4 cursussen Grip & Glans verzorgen! We starten direct in het najaar in Loppersum en binnen twee jaar ronden we de 4 reeksen weer af. Aan de Grip & Glanscursussen kunnen per cursus 10 – 12 mannen of vrouwen deelnemen. De ervaring is dat 90-100% van de deelnemers zelf een initiatief zijn gaan nemen, dat grote impact heeft in hun leven.
 • Passende cursisten werven en volgen
  SWD gaat voor de volgende reeks van cursussen werven bij huisartsen, maar ook bij WMO-consulenten, en natuurlijk in onze diverse netwerken, onze collega’s van SWD die werkzaam zijn in het maatschappelijk werk of sociaal werk. Het netwerk inzetten, dat geeft tal van mogelijkheden. We selecteren streng aan de poort om 40 – 50 deelnemers te werven die op een voor hèn meest passende cursus zullen komen. Tijdens de cursussen zal SWD enkele deelnemers gaan volgen (met hun toestemming) en op diverse wijzen aan “de wereld” verslag doen.
Terug

Duo-coaching

Wij zetten honden in bij het verbeteren van de gezondheid. Hierdoor komen mensen in beweging.

Werken met dieren is niet praten, maar vooral veel doen, in de buitenlucht.

Deze manier van coaching is geen therapie. Een coach richt zich niet op het verleden van de persoon of gaat terug in de tijd om te kijken waar deze problemen vandaan komen. Gedrag wordt niet geanalyseerd. Coaching is gericht op de toekomst, waar ben ik nu en waar wil ik graag zijn. Hierbij staat vooral de vraag centraal; hoe kan ik daar komen. Tijdens de coaching staan talenten en mogelijkheden van de persoon centraal. De focus ligt hierbij op de gezondheid, het verbeteren van (werk)relaties en het inzicht krijgen van de mogelijke coachvraag. De hond (of paard) speelt hier een grote rol in. Dit kan een dier van Duo-coaching zijn, maar de client mag dit traject ook doorleven met een eigen hond of paard.

Afhankelijk van de inbreng van een eigen hond van de client kunnen wij maximaal 6 clienten per dag coachen. Ook is het mogelijk om een teamsessie aan te gaan. Ook hierbij worden honden ingezet en speelt de beweging, samenwerking en inzicht krijgen een grote rol. Wij werken buiten. De natuur speelt een rol in ons proces.

Onze activiteiten

 • Gratis individuele oriëntatiesessies coaching met honden
  Duo-coaching biedt de organisaties in het netwerk van Alles is gezondheid… aan om gratis individuele oriëntatiesessies te volgen. Wij bieden groepssessies aan tegen een aantrekkelijk gereduceerd tarief.
Terug

BedtimeStories

Ja, wij zijn er voor patiënten die in ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeginrichting, verzorgingstehuis of thuis moeten verblijven.

BedtimeStories biedt met het voorlezen van verhalen en poëzie aan patiënten die in ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeginrichting, verzorgingstehuis of thuis moeten verblijven, troost, inspiratie en vermaak. Dat is voor de patiënt van essentieel belang en voor het ziekenhuis of instelling een zorg minder. Voorlezen is niet alleen goed ter bevordering van de verspreiding van verhalen en om kennis te verruimen, maar draagt ook bij aan binding. Dat is belangrijk voor de patiënt om zich waardevol te voelen en de aandacht te krijgen die hij of zij verdient.

Onze activiteiten

Voorleessessies in vier grote steden in vier ziekenhuizen/zorginstellingen
Na de succesvolle pilots in 2013 is BedtimeStories erop gericht om in 2014 in 4 ziekenhuizen en zorginstellingen in 4 grote steden voorleessessies te organiseren, waarbij in totaal 2000 deelnemers worden bereikt. Het project wordt in 2015 vervolgd door een uitrol in meer ziekenhuizen en zorginstellingen, ook in andere delen van Nederland.

Terug

Zorgbegrijpen.nl

Ja, wij dragen graag bij aan de missie van Alles is Gezondheid

Zorgbegrijpen.nl visualiseert (operatieve) behandelingen tot beeldmateriaal dat ingezet kan worden bij de communicatie met de patiënt. De patiënt ervaart daardoor minder angst en onzekerheid; de patiënttevredenheid is hoger. De professionals die hiervoor nodig zijn maken van zorgbegrijpen.nl een broedplaats voor innovaties en opleiding.

Onze activiteiten

Operatieve behandelingen visualiseren om communicatie met patiënt te bevorderen en angst en onzekerheid weg te nemen.

Terug

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland zal de impact van Alles is Gezondheid verbreden en verdiepen door activiteiten uit te voeren.

 

Onze activiteiten

 • 3 grootschalige lezingen binnen de campagne Het Fitte Brein
  Samen met de Edwin van der Sar Foundation en de Hersenstichting organiseert Alzheimer Nederland in 2015 minimaal 3 grootschalige lezingen voor het algemeen publiek in de gezamenlijke campagne Het Fitte Brein (met als één van de centrale boodschappen: Zitten is het nieuwe roken). Wij denken hiermee in 2015 minimaal 2.500 deelnemers te bereiken.
 • Initiatief nemen tot het creëren van een “Medialab”
  Samen met de Nierstichting en de Hartstichting heeft Alzheimer Nederland het initiatief genomen tot het creëren van een “Medialab” waar experimenten naar vernieuwende communicatiemethoden en innovatieve mediaformats worden uitgevoerd met als doel te onderzoeken hoe nieuwe interactieve media bijdragen aan het effectief bereiken van kwetsbare groepen.
Terug

Stichting Hamelhuys

Ja, wij zetten ons in voor een vitaal Nederland met psychologische ondersteuning rondom kanker

Wij bieden kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten en hun naasten een plek waar ruimte is voor psychosociale ondersteuning rondom kanker. Het inloophuis is laagdrempelig: er is geen verwijzing van arts of specialist nodig en men kan tijdens de openingsuren (dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur) gewoon binnen lopen.

 • Algemene coaching
 • Coach kanker & werk
 • Coach rouw en verlies
 • Coach kanker en geld
 • Massage bij kanker
 • Oncologische voetverzorging
 • Advies haar en make-up
 • Pilates voor (ex-)kankerpatiënten
 • Yoga voor (ex-)kankerpatiënten
 • Open atelier
 • Kinderatelier
 • Haak- en breimiddagen
 • Schilderworkshops
 • Fietsen
 • Lezingen over diverse thema’s rondom kanker en gezondheid

Onze activiteiten

Stimuleren aan activiteiten om de gezondheid te bevorderen
Stichting Hamelhuys stimuleert het meedoen aan activiteiten in en het bezoeken van een inloophuis omdat dit de gezondheid, het herstel en welbevinden van (ex-)kankerpatiënten bevordert. Ook voor naasten geldt dit: als mantelzorgers en naasten een inloophuis bezoeken, voorkomt dit dat zij ernstige psychosociale problemen krijgen, zoals eenzaamheid en burnout.