Terug

Positieve gezondheid voor zorgprofessionals

14 mei 2020

Je bent zorgprofessional en werkt al met Positieve Gezondheid, maar hoe houd je zelf de ballen in de lucht in deze hectische tijden? Hoe is het met je eigen veerkracht en Positieve Gezondheid? In samenwerking met IPH en Indekerngezond organiseert Alles is Gezondheid een gratis webinar op 14 mei.

Na een korte introductie over Positieve Gezondheid laten we zien dat Positieve Gezondheid kan helpen breder naar oplossingen te kijken voor de toekomst.
Ook delen we ervaringsverhalen, voorbeelden en tips. Door en voor zorgprofessionals!

Karolien van den Brekel – huisarts, coach en adviseur iPH
Janine van der Duin – projectleider Indekerngezond

Doe je mee?

Terug

De gezonde wijkbewoner als ‘centre of the universe’

7 maart 2019

Gezondheid is niet langer het exclusieve domein van de zorg of medische wereld. Op donderdag 7 maart denken we dwars door ketens en kolommen heen en bijten we ons vast in de vraag: hoe kunnen wijk, school, werk, zorg en de regio gezamenlijk stappen zetten naar gezondere inwoners en vitale wijken? En als het even kan voor minder geld…

Geen gemakkelijke opdracht, want deze uitdaging vraagt om een omkering in (gezondheids)denken en je te verplaatsen naar ‘het midden’: naar het individu, waar meerdere factoren inwerken op iemands gezondheid en welbevinden. Het individu is niet (alleen) een patiënt, client of hulpbehoevende. Maar (juist) ook een ouder, wijkbewoner, mantelzorger, scholier, student, vrijwilliger, werkende of burger. Zo zien we dat 80% van vitaliteit wordt bepaald door niet typisch, zorggerelateerde factoren.

Deze holistische opvatting is niks nieuws onder de zon. Deze denkwijze zien we ook terug in eigentijdse gezondheidsvisies zoals Positieve Gezondheid en het 4D-model. De toevoeging zit echter in de vraag of we hier – met gebundelde gedachten, krachten en budgetten – ook daadwerkelijk naar kunnen handelen?

Tekent zich uiteindelijk een nieuw verdienmodel af? Waar zitten de bottlenecks? Tijdens de succesvolle bijeenkomst ‘Social Design voor vitalere en gezondere inwoners’ hebben we de hoe-vraag verkend en gezien dat social design hierbij behulpzaam is. Op 7 maart gaan we dit verdiepen. Denk je mee over een aantal heldere, haalbare en concrete lijnen naar het midden?

Terug

SOLK Stress, emoties en (positieve) gezondheid

5 februari 2019

We hebben allemaal wel eens te maken met fysieke klachten. Buikpijn bij één van je kinderen die bang is voor een proefwerk op school. Of die collega met hoofdpijn- en nekklachten waarvan je weet dat hij thuis veel aan zijn hoofd heeft. In toenemende mate zijn er mensen waar dergelijke klachten blijven bestaan. Die gaan naar een dokter. Als de dokters niets kunnen vinden, spreken we over SOLK; somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.

SOLK neemt toe

Het aantal mensen met SOLK neemt snel toe. De schattingen lopen uiteen, maar grofweg een derde van de patiënten in de huisartsenpraktijk, tweede en derde lijn heeft SOLK klachten. Kinderen verzuimen op school. Volwassenen vallen uit op het werk. Dat dit hoge zorgkosten, maar ook hoge maatschappelijke kosten met zich meebrengt, mag helder zijn. Het is tijd voor verandering!

Verandering, is dat wel mogelijk?

Tijdens dit congres vertellen ervaringsdeskundigen en professionals dat het anders kan. Of sterker nog, dat het anders moet! Dit congres zoomt in op de mogelijkheden voor preventie van SOLK, op de rol van stress en emoties als oorzaak van klachten en op andere mogelijkheden van begeleiding en behandeling.

Wij willen je van harte uitnodigen voor het congres op dinsdag 12 februari 2019 in Theater Orpheus in Apeldoorn. Het congres is bedoeld voor professionals uit de zorg, het sociale domein en het onderwijs. Andere geïnteresseerden zijn ook van harte welkom!

Bekijk hier het complete workshopoverzicht.

Terug

Praktijkmiddag Positieve Gezondheid

24 januari 2019

Let op: De praktijkmiddag Positieve Gezondheid op 24 januari is uitverkocht. Je kunt je nog wel aanmelden voor de wachtlijst. Stuur daarvoor een mail naar info@iph.nl met vermelding van je naam, naam organisatie en je telefoonnummer. Mochten er een plaats vrij komen, dan werkt de wachtlijst op basis van volgorde van binnenkomst.

De opmars van Positieve Gezondheid gaat onverminderd door. Steeds meer patiënten, (zorg)professionals, regio’s, gemeenten, verzekeraars en landelijke beleidsmakers zijn bekend met het gedachtegoed en willen ermee aan de slag. De vraag is echter: hoe pas je Positieve Gezondheid goed toe in de praktijk? Het Institute for Positive Health en Alles is Gezondheid organiseren op 24 januari 2019 een praktijkmiddag over Positieve Gezondheid: van tekentafel naar werkvloer.

De vraag naar het hóe met Positieve Gezondheid wordt steeds vaker gesteld:

  • Hoe gebruik ik het als gespreksmiddel?
  • Hoe maak ik Positieve Gezondheid werkbaar?
  • Hoe kan ik het (anders) organiseren?

In de toepassing in de praktijk kan je een aantal niveaus onderscheiden:

  • Nano niveau: het persoonlijke niveau, het directe contact met je patiënt/cliënt.
  • Micro niveau: het (zorg)praktijk niveau, je directe samenwerking.
  • Meso niveau: het wijk-, gemeentelijke of regionale niveau.
  • Macro niveau: het landelijke niveau (met beleid, regelgeving, financieringsstructuren).

Tijdens deze praktijkmiddag gaan we de ‘hoe-vraag’ op deze vier niveaus exploreren. Wat werkt wel, wat werkt niet? Zijn er al best practices? Waar kunnen we van elkaar leren?