Terug

Werksessies Natuurinclusief Bouwen voor gezondheid

3 september 2024

Bij Alles is Gezondheid zetten we ons al geruime tijd in om de werelden van gezondheid, natuur en bouwen voor gezonde inwoners te verbinden. Nu gezondheid in de Omgevingswet is opgenomen groeit het belang ervan bij nieuwbouw of herstructurering van wijken. Een groene leefomgeving kan bijdragen aan gezondheid, zeker als natuur dichtbij is. Maar is dit voldoende? Hoe krijgen we ‘natuurinclusief bouwen voor gezondheid’ verder van de grond? Met dit doel organiseren we twee werksessies om samen met gebiedsontwikkelaars, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, gemeenten en corporaties te kijken naar de voordelen van natuurinclusief bouwen voor gezondheid.

Een resultaat van onze inzet hierbij is bijvoorbeeld de Handreiking Natuurinclusief bouwen voor gezonde bewoners – top10 maatregelen : een praktische leidraad om meer natuur en gezondheid in gebiedsontwikkeling en bouwprojecten te integreren. Het is een goed voorbeeld van domeinoverstijgende samenwerking met Platform KAN Bouwen en Collectief Natuurinclusief. Voor wie hebben de huidige Top10 maatregelen uit de handreiking voordelen? Hoe kan deze handreiking breder worden toegepast en wat is daar nog voor nodig?

Programma twee werksessies

De twee werksessies vinden plaats op dinsdag 3 september en dinsdag 1 oktober 2024 op Landgoed Zonnestraal in Hilversum. Ze vormen samen een geheel.

Werksessie 1: dinsdag 3 september | 13.30-16.30 uur | Landgoed Zonnestraal, Hilversum.
Lector Hanneke Kruize (RU/RIVM) geeft een korte presentatie over de wetenschap van natuur voor gezondheid. Daarna brengen deelnemers kansen en knelpunten in kaart voor natuurinclusief bouwen voor gezondheid. We sluiten af met een rondleiding in Sanatorium Zonnestraal: een voorbeeld uit de jaren ’20 van het Nieuwe Bouwen.

Werksessie 2: dinsdag 1 oktober |13.30-16.30 uur | Landgoed Zonnestraal, Hilversum.
Deelnemers gaan dieper op de doorontwikkeling van de Handreiking Natuur inclusief Bouwen (inhoud, methode, vorm, etc.) zodat deze breder toegepast kan worden. We passen de Top 10 maatregelen concreet toe op het ontwerp voor een nieuwe wijk. De opgedane ervaringen verwerken we in een vernieuwde versie van de handreiking.

Organisatie

De sessies worden georganiseerd door KAN Platform, Alles is Gezondheid en ONE Architecture met een financiële bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/Collectief Natuurinclusief.

Meld je aan

Geïnteresseerd als gebiedsontwikkelaar, projectontwikkelaar, bouwkundige en/of werk je bij een gemeente? Of werk je in de eerstelijn of bij een GGD met groen? (Graag alleen aanmelden als je binnen deze groepen valt)

  • Eerste sessie: dinsdag 3 september van 13.30-16.30 uur op Landgoed Zonnestraal, Hilversum.
  • Tweede sessie: dinsdag 1 oktober van 13.30-16.30 uur op Landgoed Zonnestraal, Hilversum.

Er is plek voor maximaal 7 gebiedsontwikkelaars of projectontwikkelaars, maximaal kunnen 25 professionals uit bouw en gezondheid deelnemen.

Meld je aan met een mail naar Registreren | Werksessie Top 10 (caop-events.nl). Heb je nog vragen over het programma of over je deelname? Mail Annette dan even persoonlijk op annette.postma@allesisgezondheid.nl .