Terug

Mentale veerkracht voor studenten. #Hoedan?

24 juni 2021

Je leest het overal, studenten hebben het zwaar. Er wordt een groot beroep gedaan op hun mentale gezondheid, zeker in coronatijd. Vanuit onderwijsinstellingen worden, mede door studenten zelf, veel initiatieven gestart om hun mentale veerkracht te vergroten.

Op 24 juni van 11:00 – 12:30 uur organiseert Alles is Gezondheid een webinar over studentinitiatieven op het gebied van mentale gezondheid. Hierin onderzoeken we wat een succesvolle aanpak is en wat niet. Onder meer Dr. Jolien Dopmeijer, projectleider studenten bij het Trimbos Insituut en alumnus Thomas Klein Goldewijk en studenten Sam Suidman en Sem van der Lindenlan, oprichters van het platform Frisse Gedachtes, gaan dieper in op een aantal succesvolle initiatieven. We horen van studenten waar zij zelf behoefte aan hebben, kijken gezamenlijk welke “ingrediënten” er nodig zijn voor mentale veerkracht en we leren hoe studenten dit zelf kunnen organiseren.

De bijeenkomst is bedoeld voor studenten en onderwijsinstellingen en is erop gericht mensen te inspireren om ook een initiatief te starten op school, en kennis te vergroten welke ingrediënten daarbij succesvol zijn: vanuit de theoretische kennis van Jolien Dopmeijer en de praktische kennis vanuit de studenteninitiatieven. Met behulp van een vraaggesprek met de studenteninitiatieven komen we er ook achter waar ze tegenaan zijn gelopen. Voor onderwijsinstellingen is de webinar interessant om te leren wat zij kunnen doen om initiatieven gestart door studenten te faciliteren. Wing Yan Man, oprichter van 3310 School for Millenials, is dagvoorzitter.

Deze webinar wordt georganiseerd als onderdeel van Missie Mentaal, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat met jongeren onderzoekt hoe een mentaal gezonde samenleving eruit ziet. Zie www.missiementaal.com

De aanmeldoptie is gesloten. Het webinar kun je later terugkijken op onze site.