Terug

Publieksacademie Friesland

15 september 2020

Om kinderen uit arme gezinnen in staat te stellen kansrijk en gezond op te groeien, stelt de Alliantie Kinderarmoede Nederland stevige doelstellingen: in 2030 zijn kinderen niet meer de dupe van armoede en zijn er geen nieuwe gezinnen meer die in armoede vervallen. In maart 2019 startten Alles is Gezondheid, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en Missing Chapter Foundation de Alliantie Kinderarmoede.

De Publieksacademie Friesland vindt plaats op dinsdag 15 september in stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden. We komen, zij het voorzichtiger, weer bij elkaar om kinderarmoede bespreekbaar te maken en komen met verbetervoorstellen voor de (lokale) aanpak en landelijk beleid.

Het thema is Verborgen armoede. I.v.m. door coronamaatregelen en RIVM voorschriften zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar en is het dan geldende (gezondheids)protocol van toepassing. Lees je mee voor o.a. weer een inspirerend programma? Toegang is gratis, de inschrijving is nu geopend.

Programma

13:00 uur Inloop (met coronacheck en maatregelen op locatie)
14:00 uur Start programma met moderator Marijke Roskam (BNR)
Videoboodschap: online welkom door Prinses Laurentien
Interview: vertegenwoordiger Kinderombudsman Laura van den Heuvel
Presentaties:
Woordvoerder: Gemeente Leeuwarden
Kinderarts: Michel van Vliet
Ervaringsdeskundige: Michael Kaptein
Forumgesprek: met vertegenwoordigers uit wetenschap, praktijk,een taalambassadeur, en een ervaringsdeskundige, inclusief bijdragen vanuit de zaal: waarmee kunnen we zelf aan de slag en wat moeten we landelijk gaan doen?
Afsluiting: stand-up musician Bart Kiers verzorgt compilatie.
16.20 uur Einde programma

Inschrijven

Deelname is gratis. Door coronamaatregelen en RIVM voorschriften zijn maximaal 100 plaatsen beschikbaar en is het dan geldende (gezondheids)protocol van toepassing.

Terug

WEBCAST: VACCIN TEGEN KINDERARMOEDE

29 juni 2020

Op 29 juni 2020 organiseert de Alliantie Kinderarmoede een (gratis) webcast over de vraag welk vaccin we nodig hebben in het bestrijden van de snel oprukkende kinderarmoede in Nederland.

Corona legt een vergrootglas op kinderarmoede. Kwetsbare doelgroepen worden extra hard getroffen. De tweedeling tussen de ‘haves and have-nots’ komt pijnlijk naar boven. Geldstress bij gezinnen schiet omhoog. Er ontstaat een nieuwe grote groep die onder de armoedegrens komt te leven in Nederland.

Wat betekent dit voor de toekomst van kinderarmoede? Is de ondergrens bereikt? Wat moeten we nu echt anders doen? Wat zijn de juiste maatregelen? Spelen bedrijven een rol in de bestrijding? Hoe pak je de verslechterende situatie aan in overheidsbeleid? Allemaal vragen die in de uitzending aan bod komen.

In deze speciale online editie van de Publieksacademie Kinderarmoede gaan we op zoek naar een ‘werkend vaccin’. Wat ons betreft: niet alleen stutten en steunen. Maar beter samenwerken en samen proberen de puzzel te leggen. Met dit motto gaat het programma in op actuele cijfers en trends, de impact en behoeftes bij kinderen/gezinnen, het belang van het bedrijfsleven en wat we kunnen leren van aanpakken op lokaal niveau. Bij elkaar opgeteld levert dit hopelijk waardevolle aanbevelingen op voor de politieke partijprogramma’s in de aanpak van kinderarmoede.

Sprekers

 • Laurentien van Oranje: medeoprichter Alliantie Kinderarmoede
 • Miranda de Haas: ervaringsdeskundige kinderarmoede in het gezin
 • Michiel van Vliet: Kinderarts UMC Groningen
 • Nadja Jungmann: Lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht
 • Erik Dannenberg: Voorzitter Divosa (vereniging gemeentelijke directeuren in sociaal domein)
 • Margrite Kalverboer: Hoogleraar RUG en Kinderombudsman/vrouw
 • Jacco Vonhof: Voorzitter MKB-Nederland
 • Tweede Kamer leden: Martin Wörsdörfer (VVD), René Peters (CDA), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Gijs van Dijk (PvdA)

Presentatie

Presentatie is in handen van Marijke Roskam, bekend van BNR en vaste presentator van de Publieksacademie Kinderarmoede.

Voor wie

De uitzending is gericht op professionals die werken op het thema kinderarmoede en andere betrokkenen uit de wereld van jeugd, gezin, zorg, gezondheid, welzijn, werk en onderwijs.

Uitzending

Maandag 29 juni 2020 van 20.00-21.00 uur.

Webcast

Een webcast is een live uitzending op internet of livestream. Uitzending vindt plaats via Slido. Kijkers kunnen meedoen met polls, chatten, tips en suggesties geven, oplossingen delen en vragen stellen. Je bent overigens niet in beeld via je webcam.

Kijken en meedoen

Deelname is gratis. Via deze link kan je meedoen: https://digevents.nl/vaccintegenkinderarmoede

Uitzending begint 20.00 uur. Inloggen is mogelijk vanaf 19.30 uur. Toegang is mogelijk door jezelf aan te melden met je naam en e-mail en akkoord te geven op het gebruik van deze gegevens voor de webcast. Noteer zelf de tijd/datum in je agenda en plak bovenstaande link erbij. Voor de livestream bestaat geen registratieproces met automatische email notificatie.

Maximaal aantal kijkers is 1.000.
Voor vragen kan je mailen naar info@alliantiekinderarmoede.nl

Terug

Publieksacademie Kinderarmoede Zuid Holland

11 februari 2020

In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat één op de negen kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen, dat ze stress voelen bij hun ouders, zelf gespannen zijn en zich moeilijker kunnen concentreren op school. Daarnaast is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. En dan praten we nog niet eens over de negatieve gevolgen voor (hun gezondheid op) de langere termijn.

Tijdens de Publieksacademie Kinderarmoede voor onze regio Haaglanden en Holland Rijnland gaan we daar samen aan werken. Het doel van de Publieksacademie Kinderarmoede is om in onze regio het thema kinderarmoede bespreekbaar te maken en tot werkbare oplossingen te komen. Zeg nee tegen kinderarmoede en kom naar de Publieksacademie Kinderarmoede.

Voor wie?

De Publieksacademie Kinderarmoede is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij kinderen uit de wereld van jeugd, gezin, zorg, gezondheid, welzijn, vrijwilligerswerk, politiek en onderwijs. Iedereen is van harte welkom.

Initiatiefnemers

De Publieksacademie Kinderarmoede regio Haaglanden en Holland Rijnland is een initiatief van de Alliantie Kinderarmoede in samenwerking met stichting Piëzo, AJN Jeugdartsen Nederland, NDC Mediagroep, Stadstheater Zoetermeer, DPG Media en Divosa. Met medewerking van het Lectoraat Armoede van de Hogeschool Amsterdam en mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zoetermeer, de gemeente Leiden en Janivo.

Kijk hier voor meer informatie.

Programma

19.00 uur Inloop, informatie van kennispartners en netwerkgesprekken

20.00 uur Start programma Theaterzaal

Welkom door Marijke Roskam moderator

Interview met vertegenwoordiger Kinderombudsman:

 • Landelijke systeemfouten en praktijkvoorbeelden uit de praktijk van de Kinderombudsman
 • Introductie Landelijke cijfers
 • Specifieke problemen (en oplossingen) vanuit de regio door regiodeskundige
 • Videoboodschap Prinses Laurentien

Sprekers
Nadja Jungmann is lector bij het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht
Welke sporen kunnen geldstress en de daarmee samenhangende problemen te weeg brengen in het volwassen leven?

Joel Darius is ervaringsdeskundige kinderarmoede
Joel vertelt zijn levensverhaal

Interview
Peter Boelhouwer is Hoogleraar en expert woningmarkt
Problemen die huishoudens ondervinden bij het vinden van een geschikte woning

Video
Kinderen uit Leiden
Kinderen aan het woord over kinderarmoede & Kindinclusie

Forumgesprek over kinderarmoede en oplossingen
Forumgesprek onder leiding Marijke Roskam en bijdragen uit de zaal
In het forum nemen plaats; vertegenwoordigers uit de wetenschap, praktijk, politiek en een ervaringsdeskundige
Waar kunnen we nu zelf mee aan de slag versus wat moeten we landelijk gaan doen?

Muzikale compilatie
Bart Kiers is Standup Musician en brengt een song met een weergave van de avond

Afsluiting

22.00 uur Drankje en napraten