Terug

De gezonde wijkbewoner als ‘centre of the universe’

7 maart 2019

Gezondheid is niet langer het exclusieve domein van de zorg of medische wereld. Op donderdag 7 maart denken we dwars door ketens en kolommen heen en bijten we ons vast in de vraag: hoe kunnen wijk, school, werk, zorg en de regio gezamenlijk stappen zetten naar gezondere inwoners en vitale wijken? En als het even kan voor minder geld…

Geen gemakkelijke opdracht, want deze uitdaging vraagt om een omkering in (gezondheids)denken en je te verplaatsen naar ‘het midden’: naar het individu, waar meerdere factoren inwerken op iemands gezondheid en welbevinden. Het individu is niet (alleen) een patiënt, client of hulpbehoevende. Maar (juist) ook een ouder, wijkbewoner, mantelzorger, scholier, student, vrijwilliger, werkende of burger. Zo zien we dat 80% van vitaliteit wordt bepaald door niet typisch, zorggerelateerde factoren.

Deze holistische opvatting is niks nieuws onder de zon. Deze denkwijze zien we ook terug in eigentijdse gezondheidsvisies zoals Positieve Gezondheid en het 4D-model. De toevoeging zit echter in de vraag of we hier – met gebundelde gedachten, krachten en budgetten – ook daadwerkelijk naar kunnen handelen?

Tekent zich uiteindelijk een nieuw verdienmodel af? Waar zitten de bottlenecks? Tijdens de succesvolle bijeenkomst ‘Social Design voor vitalere en gezondere inwoners’ hebben we de hoe-vraag verkend en gezien dat social design hierbij behulpzaam is. Op 7 maart gaan we dit verdiepen. Denk je mee over een aantal heldere, haalbare en concrete lijnen naar het midden?