Randvoorwaarden


• Tijd:

 • Als je met je cliënt afspreekt op een plek waar de begeleiding start, kun je ook in een half uur veel doen.
 • Plan de patiënten die je buiten behandelt zoveel mogelijk achter elkaar en spreek met ze af op de buitenlocatie, dat scheelt reistijd.
 • Administratie doe je meestal achteraf in de praktijk of thuis. Ook kan je je klant/cliënt vragen zelf een terugkoppeling van de sessie te sturen (meteen een goede oefening voor reflectie).
 • Samen met andere praktijken of met collega’s een wandelgroep organiseren scheelt tijd: je bent dan maar om de paar weken aan de beurt.
 • Veel begeleiders genieten zelf ook van het even buiten in beweging zijn en ervaren het als waardevol voor zichzelf.

• Geld:

 • Begeleiding door POH-ggz, buitenpsycholoog, fysiotherapeut of diëtist valt onder de verzekerde zorg, zeker als je een contract met een zorgverzekeraar hebt afgesloten.
 • Als fysiotherapeut of diëtist heb je een praktijkruimte nodig om een contract met een zorgverzekeraar af te sluiten, wellicht kan dit een drempel zijn om louter in de natuur te behandelen.
 • Het kan slim zijn om meerdere patiënten met een aanvullende verzekering voor bijv. fysiotherapie, leefstijl, depressie etc. in een groep te combineren. Soms geeft een zorgverzekeraar toestemming om POH-consulten te combineren voor groepsbegeleiding. Dat is bijv. in enkele plaatsen voor de Nationale Diabetes Challenge gedaan.
 • Runningtherapie is in de NHG-richtlijn voor depressie opgenomen, daarom wordt het door verschillende verzekeraars vergoed. Meestal loopt dit dan via de verwijzende huisarts.
 • Begeleiding door buurtsportcoach of welzijnswerker wordt door de gemeente vergoed, ga in overleg met de gemeente hoe patiënten/cliënten kunnen instromen.
 • Zorginstellingen kunnen het sectorgebonden ondernemersfonds inzetten voor dit soort projecten.

• Kennis:

• Route:
Belangrijk bij het maken of aanbieden van routes binnen Natuur voor Gezondheid:

 • Start op een goed bereikbare plek, bijvoorbeeld de praktijk of locatie waar je werkt.
 • Kijk naar groen in de nabije omgeving: een bos, natuurgebied, ook een park of groenstrook in de wijk zijn goede opties.
 • Bankjes of andere zitelementen om de afstanden te overbruggen of even te rusten onderweg.
 • Toegankelijkheid voor mensen met een beperking, fysiek of zintuigelijk.
 • Zorg dat de afstand past bij de conditie van de patiënt.
 • Kaarten of bewegwijzering die de route ondersteunt: kijk bijvoorbeeld op de website van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschappen NL, Wandelnet en het wandelroute netwerk voor lokale mogelijkheden