Terug

De Beweegalliantie

9 februari 2024

De Beweegalliantie is een netwerkorganisatie met de missie meer Nederlanders elke dag in beweging te krijgen. Iedere dag. Overal. Want met bewegen blijf je gezond. Het netwerk gelooft erin dat bewegen net zo normaal is als slapen, tandenpoetsen en het gebruik van je mobiele telefoon. Meer bewegen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75% van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Meer bewegen draagt bij aan maatschappelijke opgaven

We bewegen met z’n allen veel te weinig: in 2020 voldeed nog maar 53% van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen met kleine aanpassingen in gedrag toch meer bewegen en dat zelfs opnemen in hun dagelijkse routine? De Beweegalliantie ruimt obstakels op en stimuleert vernieuwende beweeginitiatieven zodat meer Nederlanders meer gaan bewegen. Iedere dag.

Het netwerk bestaat uit heel diverse mensen, partijen en sectoren die samen de energie, kracht en de variëteit aan kennis en middelen hebben om daadwerkelijk in actie te komen en zien de oplossing in structurele langdurige aanpak waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, werkgevers en overheden een gezamenlijke opdracht hebben om bewegen te stimuleren. De Beweegalliantie zorgt dat partijen en organisaties structureler impact kunnen hebben door de kracht van elkaars netwerk te benutten. Samen schalen we succesvolle en vernieuwende initiatieven op en maken we structurele problemen en kansen inzichtelijk bij beleidsmakers en politici. Het doel van de Beweegalliantie is dat in 2040 bewegen een vanzelfsprekend onderdeel is van het leven van iedere Nederlander.

Meer bewegen draagt bij aan de aanpak van meerdere maatschappelijke opgaven. De mentale en fysieke gezondheid, het remmen van de zorgkosten, de ontwikkeling van kinderen, verbeterde arbeidsproductiviteitduurzaamheid, gezond ouder worden en sociale cohesie. De investering betaalt zich dubbel en dwars terug. Het RIVM laat zien dat weinig beweging na roken en ongezonde voeding de hoogste ziektelast, sterftecijfer en zorguitgaven heeft.

Carl Verheijen, voormalig topschaatser en chef de mission van de Nederlandse ploeg tijdens de Olympische Winterspelen 2022, is voorzitter van de Beweegalliantie.
‘Met de oprichting van de Beweegalliantie is een enorme stap voorwaarts gezet om meer Nederlanders langdurig in beweging te krijgen. Ik zie de Beweegalliantie als een buitenboordmotor om al die goede initiatieven die er al zijn een extra zetje te geven. Daarnaast worden door samenwerking en kruisbestuiving binnen de beweegalliantie nieuwe initiatieven ontwikkeld, die de afzonderlijke partijen niet alleen kunnen realiseren,’ zegt hij.

Wat doet de Beweegalliantie?

Met de Beweegalliantie komt er meer maatschappelijke aandacht en actie voor bewegen. De focus van de Beweegalliantie ligt op een rol als verbinder en aanjager. Tussen verschillende domeinen, de publieke en private sector of tussen landelijk en lokaal beleid. Dat doen ze door te werken met settings en cirkels: Een setting is een plek in de maatschappij waarin ruimte is voor meer beweging. Daarbij richt de Beweegalliantie zich op de settings werk, zorg, onderwijs, leefomgeving, vrije tijd en actieve mobiliteit. Mensen en partijen uit het netwerk kunnen op eigen energie en enthousiasme binnen een setting een cirkel oprichten. Zo’n cirkel identificeert obstakels, ruimt ze op en vergroot het effect van succesvolle initiatieven. Een cirkel is dynamisch in tijd, omvang en participanten.

Daarbij bouwt de alliantie voort op samenwerkingen en initiatieven die er al zijn. Er wordt breed samengewerkt om gezamenlijk initiatieven op te schalen of op te starten.

Initiatief en ontstaan

In de Beweegalliantie werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanaf 2022 samen met partijen uit onder meer de zorg, het maatschappelijk en sociaal domein, onderwijs, bedrijfsleven, sport, kennisinstellingen, gemeenten en andere departementen. De alliantie is een aanjager die andere partijen faciliteert met kennis, netwerk en communicatie.

Meedenken?

Heb je een vraag over deze alliantie of wil je meebewegen? Neem dan contact op met Esther Roelofs op esther.roelofs@beweegalliantie.nl.

Meer Beweegalliantie?

Kom in beweging voor meer bewegen! Bekijk de website van de Beweegalliantie.

Terug

Gezondheidspact Utrecht

7 oktober 2020

Het Gezondheidspact Utrecht is een dynamisch netwerk waar de gemeente Utrecht deel van uitmaakt. Alle Utrechtse organisaties en personen die een bijdrage willen doen aan de gezondheid in de stad zijn welkom in het netwerk. Om elkaar te inspireren, samen te werken en van elkaar te leren op gebied van gezondheid. Gezondheidspact Utrecht is sinds september 2020 regionetwerk van Alles is Gezondheid.

Ontstaan Gezondheidspact

Eelco Eerenberg, wethouder Volksgezondheid: “2 weten er altijd meer dan 1. Een gevleugelde uitspraak, die ook aan de voet stond van het Gezondheidspact. In 2018 werd er een netwerk opgericht met allemaal enthousiaste Utrechtse gezondheidspartners. Al snel werd duidelijk dat er een enorme hoeveelheid kennis en kunde in onze stad is. Hierdoor kunnen partners van elkaar leren, maar ook elkaar ook zeker inspireren. Want alleen samen kunnen we Utrecht nog gezonder krijgen, met en voor alle Utrechters.”

Wat doet het Gezondheidspact?

Het Gezondheidspact Utrecht is een dynamisch en groeiend netwerk voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan gezondheid in de stad. Zij delen kennis en inspiratie, koppelen mensen en initiatieven en helpen zo elkaar én de gezondheid van de Utrechter verder.

Activiteiten 2020

  • Het Gezondheidspact Utrecht stelde een actief ambassadeursteam samen met 10 partners in de stad. Zij spraken met elkaar de belofte uit om het pact verder te brengen en de beweging nog verder uit te bouwen. Hiermee sloten ze aan bij de lokale en regionale netwerken van ons landelijke platform ‘Alles is Gezondheid’ en maken onderdeel uit van de landelijke preventiebeweging.
  • Samen met het ambassadeursteam breidt het Gezondheidspact Utrecht het netwerk verder uit. Zo ontstaan weer nieuwe verbindingen, allianties en samenwerking om de stad, wijk, buurt of straat gezonder te maken.
  • Gezondheidspact Utrecht ondersteunt straat- en buurtnetwerken waarbinnen zij samenwerken en elkaar helpen om gezonder en prettiger te leven waar mogelijk.
  • Gezondheidspact Utrecht organiseert verrassende ontmoetingen en halen ervaringen en kennis uit de stad op en delen dit. Dat deden ze in de coronazomer onder andere met 6 online dialogen. Daarin bespraken ze onderwerpen die aansluiten bij wat er gebeurt in de Utrechtse wijken en bij de speerpunten uit de Nota ‘Gezondheid voor iedereen. Zoals ‘chronische stress’, ‘kunst en gezondheid’ en ‘vaccinaties’.

Sluit ook aan

Om tot een gezonde en veerkrachtige regio te komen, hebben inwoners, professionals en organisaties elkaar nodig. Het regionetwerk gaat dan ook graag de verbinding aan met mogelijke netwerkpartners. Wil je aansluiten bij het netwerk? Neem dan contact op met Matthijs Zwier of Hedwig Leijten.

Word partner!

Bouw mee aan het regionetwerk van Gezondheidspact Utrecht en word partner!