Terug

Werkbehoud bij chronische aandoening: bevindingen en aanbevelingen

12 april 2019

Eén op de drie werkende Nederlanders krijgt een chronische aandoening. Te vaak leidt een chronische aandoening tot uitval op het werk. Blijven werken is voor veel mensen met een chronische aandoening of ingrijpende ziekte belangrijk om mee te blijven doen in de samenleving. Daarvoor is veel overleg en aanpassing nodig. Werkgevers, werkenden, zorgverleners en overheid hebben hierin ieder hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Platform Fit for Work organiseerde daarom samen met de SER op vrijdag 11 april 2019 het congres ‘Zorg voor werk. Sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening’, in afstemming met de ministeries van VWS en SZW, en Alles is Gezondheid. Een gemêleerd gezelschap van bezoekers (o.a. bedrijven, vakbonden, ministeries, zorgverleners, arbodiensten en patiëntenorganisaties) deelde inspirerende voorbeelden en nam deel aan actieve geanimeerde discussies.

Aan de deelnemers en sprekers van het congres is gevraagd wat zij belangrijk vinden op het gebied van werkbehoud bij chronische aandoeningen. De bevindingen en aanbevelingen voor werkgevers, werkenden, zorgverleners, overheid en onderzoekers zijn in dit document verwerkt. Met als centrale boodschap:

Goed werk is van belang voor iedereen. Goed werk is cruciaal voor mensen met een chronische aandoening.

Infographic

Werkbehoud bij chronische aandoeningen, wat levert het op?