Terug

Virtual reality project Laaggeletterdheid van start

29 juli 2019

Ervaren hoe het is om laaggeletterd te zijn kan binnenkort door middel van virtual reality. Onlangs zijn in de provincie Groningen de opnames gestart voor een nieuw project ‘Kop d’r VeuR’. Het virtual reality project is een initiatief vanuit het Provinciaal Bondgenootschap aanpak Laaggeletterdheid naar een idee van Biblionet Groningen.

Het uiteindelijke doel van dit project is om de laaggeletterden te verleiden om naar het Taalhuis te komen voor hulp en ondersteuning. Door te participeren in de maatschappij en regie te krijgen over hun eigen leven, vergroten ze hun kans op het vinden van een baan en verbeteren hun leefomstandigheden.

Innovatief en inspirerend

Kop d’r VeuR is een innovatief, inspirerend Groninger initiatief over hoe laaggeletterdheid kan worden ervaren, besproken én aangepakt. Een project dat zich verplaatst in zowel de laaggeletterde (NT1) zelf als de professional die de laaggeletterde wil helpen.

Met de VR-bril wordt je helemaal omsloten door beeld waardoor de professional ervan wordt doordrongen hoe het is om laaggeletterd te zijn met als effect dat er meer bewustwording en begrip ontstaat.

Laaggeletterdheid achter de voordeur

Tien jaar geleden was laaggeletterdheid een nog vrijwel onbekend begrip. Inmiddels is daar wel wat verandering in gekomen, maar deze beperking wordt nog vaak verward met analfabetisme en er zijn tal van vooroordelen over mensen die peentjes zweten wanneer ze een tekst onder hun neus krijgen. Een groot aantal mensen schaamt zich voor laaggeletterdheid. Deze groep ‘die achter de voordeur’ blijft is moeilijk te bereiken.

Professionals komen al vaak ‘achter de voordeur’ maar uit gesprekken blijkt dat, hoewel zij hart voor de zaak hebben, ze handelingsverlegenheid ervaren op het bespreekbaar maken van het thema laaggeletterdheid.
Door het gebruik van de VR-bril en bijhorende training kunnen zij zich beter verplaatsen in de belevingswereld van een laaggeletterde om vervolgens ook makkelijker het gesprek aan te kunnen gaan.

Kop d’r VeuR is een initiatief van een provinciaal bondgenootschap bestaande uit Alfa-college, Noorderpoort, Humanitas, MJD, Groninger Forum, provincie Groningen, Biblionet, de gemeenten Groningen en Grootegast en Stichting Lezen & Schrijven.

Lees meer over dit project op de website van Biblionet Groningen.

Ontvang de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al onze nieuwsberichten?