Terug

De Social Development Goals van de UN halen? Meer kans met de Inner Development Goals als hulpmiddel

30 april 2023

Op 29 maart vond de tweede editie van de Inner Development Goals Meetup plaats in de HUB in de Koninklijke Jaarbeurs in Utrecht. Het is een initiatief van de IDG-Hub-Utrecht. Verschillende ambassadeurs bieden vanuit het perspectief van innerlijke ontwikkeling nieuwe perspectieven op bestaande wicked vraagstukken. Samen denken, zijn, voelen en komen tot constructieve actie vanuit een geleidelijk proces en verbinding.

Netwerkadviseur (Mentale) zorg & gezondheid Wico Mulder is vanuit Alles is Gezondheid betrokken. De sessie was gericht op experimenteren en ontdekken, en antwoord krijgen op de vraag ‘wat kunnen we met de Inner Development Goals (IDGs)’?

De voortgekomen uit de millenium doelen Sustainable Development Goals (SDGs) zijn voor de meesten wel bekend maar geldt dat ook voor de IDGs? Dit zijn vaardigheden en kwaliteiten die iedereen kan ontwikkelen om maatschappelijke- en organisatievraagstukken aan te pakken. Soms is een vraagstuk te groot om alleen op te lossen. Dan kunnen de IDGs helpen om met het niet-oplossen of niet weten een stap te zetten.

De door Oxford en Harvard gesteunde Zweedse beweging van de Inner Development Goals stelt dat het noodzakelijk is als we de Sustainable Development Goals van de UN nog willen halen, we niet bij ieder probleem direct weer naar nieuwe technologieën moeten zoeken, maar in plaats daarvan naar ons eigen gedrag moeten kijken. Niet technologische innovatie, maar eerst gedragsmodificatie, reflectie. Dat betekent dat er veel minder aandacht moet naar welvaart (GDP), en meer naar welzijn.

Welke innerlijke ontwikkeling komt kijken bij de mogelijke oplossing van het vraagstuk?

Aan de hand van een aantal vraagstukken gingen deelnemers tijdens de bijeenkomst in groepen aan de slag. Met de focus op de centrale vraag: ‘Welke innerlijke ontwikkeling komt kijken bij de mogelijke oplossing van het vraagstuk’? Zo worden de IDGs geen doelen an sich. Een andere insteek dan bij de SDGs dus, waar wel doelen geformuleerd zijn. Die doelen zijn groot, breed en kunnen concreter. Zo kan een organisatie met weinig moeite aangesloten zijn bij de SDGs en evengoed voor vervuiling of uitstoot zorgen. Je kunt de IDGs zien als een bril die je op kunt zetten. Waar zit jij, de samenleving, de maatschappij mee?

Waarom de IDGs?

De IDGs vormen een framework dat de vraag probeert te beantwoorden waarom het niet lukt de SDGs te halen. Met de IDGs willen de initiatiefnemers ondersteuning bieden aan mensen en organisaties, die betrokken zijn bij inspanningen om bij te dragen aan een duurzamere mondiale samenleving.

Aan de hand van grootschalig onderzoek is er een enquête uitgezet. Daar kwamen 23 aparte doelen uit: vaardigheden en kwaliteiten, opgedeeld in vijf domeinen. Door het ontwikkelen van mensen kunnen ze zelf beter nadenken over de lange termijn, over de toekomst van hen zelf, de volgende generaties, de maatschappij en de ecologie bijvoorbeeld. Door te werken aan je innerlijk kompas en kritisch denken ben je beter in staat besluiten voor de lange termijn te nemen.

Nieuwe inzichten

Aan de hand van een aantal stappen gingen deelnemers met elkaar in gesprek over de geformuleerde vraag. Zoals:

  • Hoe waardevol in kader van SDGs, IDGs is reflectie leveren op schoonheid?
  • Waar kom ik ’s morgens mijn bed voor uit/ wat is mijn Ikigai?
  • Is er een grotere verantwoordelijkheid dan te zorgen voor welzijn over je geest?
  • Hoe geef ik invulling aan de tijd die me nog rest op aarde?

Aan de hand van de werkvorm ‘Development Circle’ geïnspireerd door uLab Case Clinics kreeg elke deelnemer een verschillende actieve rol toegewezen met duidelijke taken voor een goed verloop. Uit de sessie bleek dat met de juiste vragen mensen aan het denken gezet worden, dat zorgt voor reflectie. Er is per vraagstuk gekeken naar de IDGs die zijn ingezet. Denken, zijn, samenwerken, verbinden en doen kwamen het meeste voor. De opbrengsten waren nieuwe inzichten, focus en bevestiging. Ook werd stilgestaan bij welke IDG verder ontwikkeld kan worden. Door de aandacht voor de vraag was er verbinding en herkenning, en doordat de IDGs niet politiek zijn geladen benader je de vraag anders. De komende periode worden meerdere sessies door de IDG Hub Utrecht aangeboden.

3e IDG Hub Utrecht

10 mei vindt de 3e IDG Hub Utrecht event plaats, over de vraag ‘Hoe maken we de leefomgeving binnen en buiten onze woningen gezonder?. Iedereen ‘woont’ en iedereen ‘doet aan gezondheid’, dus we zijn allemaal expert. Doe mee en ervaar hoe jouw innerlijke ontwikkeling zich verhoudt tot het vinden van antwoorden op dit soort vragen.

Kijk hier voor meer informatie en meld je hier aan voor de 3de IDG Hub Utrecht meeting op 10 mei as.

Netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Zorg

SDG3: Health & Wellbeing

Ook met Alles is Gezondheid ondersteunen we de SDG doelen en zetten ons daar via het thema gezondheid voor in.