Terug

Verkenning naar domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden levert waardevolle inzichten op

10 oktober 2022

Regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV’s) worden als een belangrijke hoeksteen gezien voor regionale samenwerking en het toekomstbestendig maken van zorg en ondersteuning. ZonMw en Pluut & Partners hebben een verkenning uitgevoerd naar de uitdagingen, kansen en (ondersteunings)behoeften van DSV’s. Met de opgedane inzichten kunnen bestaande DSV’s verder ontwikkeld en verduurzaamd worden.

Stand van het land

In Nederland zijn al meer dan 450 regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden actief. De verkenning laat zien dat deze samenwerkingsverbanden in hun aanpak erg van elkaar verschillen. Wat overeenkomt is dat alle DSV’s grote ambities hebben zoals “de gezondste regio van Nederland worden” of “de zorg toegankelijk houden”. Ze spreken van een beweging of transformatie waarvoor ze gaandeweg met elkaar moeten vormgeven wat de gewenste eindsituatie is en hoe ze daar kunnen komen.

Doorontwikkeling en ondersteuning is nodig om DSV’s verder te brengen en te bestendigen. Kennis delen, betere samenwerking tussen landelijke organisaties en een nieuwe subsidieregeling worden als opties voor ondersteuning aangedragen.

Passende zorg als uitgangspunt

Met behulp van regionale DSV’s wordt gewerkt aan de nieuwe norm: passende zorg. Deze norm moet leiden tot het blijvend voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg en ondersteuning. Dit vraagt nieuwe randvoorwaarden en nieuwe vormen van samenwerken, financieren, monitoren en gegevensuitwisseling.

DSV’s dragen het risico in zich van beperkte doelmatigheid door de hoeveelheid betrokken partijen en netwerkdrukte. Ze bieden echter ook volop kansen om gezamenlijk vertrouwen op te bouwen, middelen en expertise te bundelen en een infrastructuur te creëren voor domeinoverstijgend samenwerken. Daarom worden ze door respondenten gezien als een duurzame vorm om te komen tot passende zorg en ondersteuning in iedere regio.

Gezamenlijk richting bepalen

VWS en ZonMw gebruiken de verkenning om samen met andere partijen te komen tot een strategie en concrete stappen om DSV’s verder door te ontwikkelen en te helpen bij een duurzame implementatie. Daarvoor wordt samen opgetrokken met verschillende landelijke partijen die DSV’s op verschillende onderdelen ondersteunen, zoals Nederland Zorgt Voor Elkaar, Alles is Gezondheid, Health~Holland, HealthKIC, Pharos, NZa en RIVM. De centrale vraag in de gesprekken is: Hoe komen we voorbij de fase van vrijblijvendheid en wat is daarvoor nodig?

Download hier de rapportage.

Rapportage

Verkenning naar de uitdagingen, kansen en (ondersteunings)behoeften van domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden.

Netwerkadviseur & regiocoördinator