Terug

Van standaard naar maatwerk

26 september 2017

Een functionele screening en training voor een operatie werkt goed. Maar hoe zorgen we dat persoonlijke zorg op maat ook in de regio verder geoptimaliseerd wordt?

Hoe iemand herstelt van een operatie is afhankelijk van een groot aantal factoren. Factoren die per patiënt, per mens, variëren. Willen wij dat patiënten in optimale conditie naar huis gaan om daar verder te herstellen en zo lang en vitaal mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren, dan zullen we rekening moeten houden met die vele factoren. Met de preoperatieve screening, waarmee we in Ziekenhuis de Gelderse Vallei onder meer het fysieke functioneren van iemand meten, kijken we welke zorg diegene nodig heeft. Wanneer de conditie hierom vraagt, bieden we een preoperatieve training binnen ons netwerk die aansluit op de mogelijkheden en wensen van de patiënt in kwestie. Zo zorgen we er samen met de patiënt voor, dat hij of zij in optimale conditie het ziekenhuis in gaat, de operatie beter doorstaat en sterker naar huis gaat. Een mooie stap, waarvan de werking ook door internationale literatuur wordt bevestigd. Maar is dat genoeg? Ik denk van niet.

Bredere aanpak

Waar ik mijn onderzoek en opzet van de functionele screening vooral vanuit het ziekenhuis heb ingericht, en mijn studies eigenlijk stoppen op het moment dat de patiënt naar huis gaat, willen we zorgen dat persoonlijke zorg op maat ook in de regio verder geoptimaliseerd wordt. Bijvoorbeeld door de samenwerking met organisaties in de wijk te verbeteren. Vooral voor kwetsbare ouderen is dit van belang. Een netwerk met fysiotherapeuten in de regio is al in ontwikkeling, maar een bredere, integrale samenwerking is belangrijk om ons naast bewegen, waar ik me op gericht heb in mijn proefschrift, ook voeding en eventueel slaap aan bod te laten komen.

Functioneren in eigen omgeving

Toekomstig onderzoek kan zich naast het bepalen van de optimale intensiteit van de oefentherapie of de toegevoegde waarde van voeding ook richten op de rol en invloed van familie en omgeving. Optimaliseren van het zorgpad vóór en na een operatie, vereist een aantal veranderingen in zowel het proces, de preoperatieve screening en interventies, als in de mate waarop we rekening houden met iemands persoonlijke voorkeuren, barrières en omgeving. Zowel de patiënt, organisaties in de wijk, als het ziekenhuis hebben een omgeving nodig waarin fysieke activiteit wordt gestimuleerd en het functioneren van elk individu in de eigen omgeving de leidraad is.

Ellen Oosting

Ellen Oosting is fysiotherapeut en  fysiotherapiewetenschapper bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Praktijkvoorbeeld: aandacht voor voeding en beweging in ziekenhuis

Al tien jaar werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei met Wageningen University & Research aan onderzoek en toepassing van voedingskennis in de transmurale zorg. In nieuwe projecten is naast voeding en bewegen ook aandacht voor de rol van de familie en de naaste omgeving.