Terug

Subsidierondes ZonMw: deadlines juni tot december 2024

6 juni 2024

Wil je nog subsidies aanvragen bij ZonMw in 2024? Houd dan de zomerperiode in de gaten en geef dingen op tijd door. In deze update geven we je meer informatie over de openstaande subsidieoproepen en planning rond de subsidierondes.

Openstaande subsidierondes

Alle subsidieoproepen waar ZonMw de afgelopen tijd aan hebben gewerkt zijn nu gepubliceerd:

De regionale uitvoeringssubsidie – deadlines in juli, september en december 2024

Regio’s kunnen met deze uitvoeringssubsidie hun regionale eerstelijnssamenwerkingsverband, en voor iedere wijk in de regio een hecht wijkverband, opzetten, uitbreiden en/of versterken. Hiermee werken zij aan de implementatie van de Visie eerstelijnszorg 2030.

Voucher versterking regionale monodisciplinaire organisatiegraad eerstelijnszorg – doorlopend open tot 31 december 2024. Deze aanvragen worden door het ZonMw bureau beoordeeld.

Eerstelijnsdisciplines kunnen vouchers aanvragen voor het opzetten, inrichten, uitbreiden en/of versterken van de monodisciplinaire organisatiegraad, zodat zij met afvaardiging en met mandaat deel kunnen nemen aan het regionale eerstelijnssamenwerkingsverband en de regiotafels.

Lerend netwerk samenwerking eerstelijnszorg – deadline 9 juli 2024

Een landelijk consortium van samenwerkende organisaties kan subsidie aanvragen voor het oprichten van een lerend netwerk voor samenwerking in de eerstelijnszorg voor onder andere een leer- en verbetercyclus en kennisdeling tussen en monitoring van ZonMw-projecten in de regio’s.

Voucher voorbereiding op regionale uitvoeringssubsidie eerstelijnszorg – deadline 3 juli 2024.

Met deze voucher van €10.000 kunnen regio’s die nog niet zijn aangesloten bij de voorbereidingssubsidie, een subsidieaanvraag schrijven voor de regionale uitvoeringssubsidie. Dit wordt beoordeeld door het ZonMw bureau.

Planning subsidierondes

Voor de volledigheid deelt ZonMw nogmaals de planning van het beoordelen van de aankomende subsidieaanvragen. Hierin vind je de data van alle subsidierondes en de beoordelingsrondes van de commissies.

Netwerkadviseur & regiocoördinator

Brede kijk op gezondheid

‘In het gezamenlijke midden vindt de zorgtransitie plaats.’ Netwerkadviseur en regiocoördinator Margriet de Jager blikt terug, kijkt vooruit, deelt en duidt.