Terug

Samen naar een Gezonde Leefomgeving

11 oktober 2018

Onze leefomgeving is van invloed op ons welbevinden en gezondheid. HANNN heeft dan ook een duidelijke missie voor Noord-Nederland: een leefomgeving met gezonde lucht, bereikbaar groen en gezond eten binnen handbereik waarin we verzekerd zijn van goede zorg en een stevig sociaal netwerk. Tijdens het Healthy Ageing congres ‘Samen naar een gezonde leefomgeving’ op 10 oktober 2018 is deze mooie ambitie kracht bij gezet door het ondertekenen van een Alles is Gezondheid-pledge.

Naast de organiserende partijen Centre of Expertise Healthy Ageing, HANNN, Zorginnovatie Forum (ZIF), NetwerkZON en ZorgpleinNoord sloten ook het Ministerie van VWS, Verslavingszorg Noord-Nederland, Huis voor de Sport Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) deze dag aan.

Actiepunten

Een aantal van de actiepunten van de pledge zijn:

  • De jeugd heeft de toekomst. Daarom moet ieder kind dat geboren wordt, de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Daarom dragen de partijen actief bij aan een rookvrije omgeving. Dit kan bijvoorbeeld door de inrichting van rookvrije zones en het aanbieden van stop-programma’s voor medewerkers.
  • In de strijd tegen het zittende bestaan, zoeken ze naar manieren om een beweegactiviteit onderdeel te maken van de dagelijkse routine. Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘Daily Mile’ die op steeds meer basisscholen wordt geïntroduceerd, en de wandellunch.
  • De samenleving wordt steeds complexer met nieuwe sociale verbanden en alternatieve samenlevingsvormen. De partijen stimuleren organisatievormen die hier complementair aan zijn, en de kennis en vaardigheden van inwoners en professionals die hierbij van belang zijn. Hierbij kan gedacht worden aan dorpsondersteuners en lerende netwerken.
  • Inspelen op de wens om langer en gezonder te blijven wonen en leven in de omgeving van eigen keuze. Dit doen zij in brede zin: door kennis te delen, mensen van advies te voorzien en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Sluit aan

Interesse om bij deze ambitie aan te sluiten? Stuur dan een mail naar allette.snijder@hannn.eu voor meer informatie!