• In de wijk
  • Op school

Samen naar een Gezonde Leefomgeving

11 oktober 2018
Op woensdag 10 oktober tijdens de conferentie 'Samen naar een Gezonde Leefomgeving' hebben negen organisaties de gelijknamige pledge ondertekend.

In het Noorden is veel aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving, maar er is nog veel winst te behalen. 

Centre of Expertise Healthy Ageing, Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Zorg Innovatie Forum, Netwerk ZON en ZorgpleinNoord slaan daarom de handen ineen voor een gezonde leefomgeving in Noord-Nederland. Op woensdag 10 oktober tijdens de conferentie 'Samen naar een Gezonde Leefomgeving' hebben zij samen met vier andere organisaties de gelijknamige pledge ondertekend. 

Met elkaar streven zij naar een omgeving die actieve deelname aan de samenleving stimuleert, die ons in staat stelt te ontspannen, ons te ontplooien en ons gezond voort te bewegen. 

Bekijk de pledge om te zien welke activiteiten de ondertekenaars ondernemen.