Terug

‘Richt gezondheidsbeleid op sociaaleconomische gezondheidsverschillen’

28 augustus 2018

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) adviseert het kabinet om het beleid op het gebied van gezondheid meer toe te spitsen op degenen met de grootste gezondheidsachterstand, zoals mensen met een lage sociaaleconomische status. Ook moet er meer aandacht zijn voor de gezondheid van kinderen.

Met name lageropgeleiden leven minder lang en ongezonder dan mensen die hoger opgeleid zijn en daardoor vaak meer geld hebben. Deze kloof neemt met de jaren toe.

Het rapport van WRR noemt drie belangrijke oorzaken voor ziektes onder deze doelgroep: roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik en een ongezond eet- en beweegpatroon. Ook wordt de verkenning van psychische gezondheid als nieuwe en urgente prioriteit gesteld.

Advies WRR

Het WRR stelt voor om door te gaan met de maatregelen van de afgelopen jaren op het gebied van roken: het aantal rokers moet blijven dalen door de accijnzen te verhogen. Ook adviseert het rapport het prijsmechanisme te onderzoeken voor het ontmoedigen van de consumptie van te veel vet, zout en suiker.

Advies WRR

Het advies werd op 27 augustus 2018 aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis.