Terug

“Bewonersinitiatieven verbeteren de zorg”

25 mei 2018

Opsteker voor alle buurtinitiatieven, -collectieven, wijk- of dorpscoöperaties en andere vormen van gemeenschapskracht: de noodzaak is er, dat wordt erkend! Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is blij met deze sterke beweging. ‘Hier moet je wel enthousiast van worden’, zei hij afgelopen donderdag tijdens de 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht in Stadion Galgenwaard te Utrecht.

De Jonge prees de creativiteit en originaliteit van bewonersinitiatieven. De beweging is niet meer te stoppen en de zorg wordt er beter van door het eigenaarschap dat erbij hoort, aldus de minister. De Jonge wil af van ’top-down’ mechanismen – vanuit de overheid regels opleggen – maar andersom: meer aansluiten op de behoeften, die per wijk verschillend zijn. Kernvraag is of de zorg werkt op de vierkante meter van de wijk. Is er nog sprake van een samenleving in de wijk?

Dankbaar nam de minister het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen van NL Zorgt Voor Elkaar in ontvangst, waarin een inventarisatie is gemaakt van de behoeften, knelpunten en successen overal in het land: Hoe kan het makkelijker? Ongeacht de diensten die het bewonersinitiatief aanbiedt, ervaart 50% tot 60% van de bewonersinitiatieven minimaal één groot tot zeer groot knelpunt ten aanzien van wet- en regelgeving, financiën, samenwerking met de gemeente of met aanbieders van zorg en ondersteuning. De grootste uitdaging: zie de waarde van burgerinitiatieven en beschouw deze nieuwe organisaties als volwaardige partners. De minister heeft toegezegd met het actieprogramma aan de slag te gaan, samen met bewonersinitiatieven en gemeenten.

De 1e NATIONALE DIALOOG Gemeenschapskracht was een initiatief van NL Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), GezondNL, Omzien naar elkaar, EBU, SamenBeter, Bettery Institute en veel andere partners.  De dialoog wordt in 2019 herhaald om de beweging nog zichtbaarder te maken.

Actieprogramma zorgzame gemeenschappen

In het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen van NL Zorgt Voor Elkaar is een inventarisatie is gemaakt van de behoeften, knelpunten en successen overal in het land: Hoe kan het makkelijker?