Terug

Mentale gezondheid jeugd: belangrijkste conclusies

20 december 2018

“Laten we de focus verleggen van problemen naar preventie en gezondheidsbevordering. Vandaag hopen we meer inzicht te krijgen in wat we kunnen doen om concrete stappen te kunnen zetten voor mentale gezondheidsbevordering bij de jeugd.” Met deze boodschap trapt Sofie Vriends, programmadirecteur Gezond, Veilig en Kansrijk Opgroeien NJi, de expertmeeting ‘Jongeren en Mentale gezondheid’ op 3 december 2018 af.

Tijdens de expertmeeting bogen jongeren, ervaringsdeskundigen, praktijkprofessionals en wetenschappers zich over één essentieel vraagstuk: ‘Welke vaardigheden hebben jongeren nodig om mentaal gezond op te groeien?’

Aan zes verdiepingstafels deelden de aanwezigen hun inzichten en ervaringen aan de hand van drie thema’s:

  • zelfstandig keuzes maken;
  • jaagsysteem en prestatiedruk;
  • eenzaamheid en depressie

Opbrengsten expertmeeting

De overkoepelende boodschap van de tafels luidde dat dit een onderwerp is voor en over iedereen en niet alleen voor kwetsbare jongeren. Dat we het over een maatschappelijk probleem hebben en dat we leven in een prestatiemaatschappij. De impact van social media is groot; dat geldt voor jong en oud. Meer verbinding, ook tussen jongeren onderling, is belangrijk. Jongeren gaven aan dat een stevige basis essentieel is: wie ben ik, wie ziet me echt? Hoe kan ik dat versterken?

In het verslag van het Ministerie van VWS zijn de belangrijkste conclusies naar aanleiding van de expertmeeting opgenomen. Download het verslag.

Visual

Visueel verslaggever Marieke van der Velden vatte de expertmeeting samen in onderstaande tekening.


Klik op de visual om de afbeelding te vergroten.

Meedoen?

Ook samen met duizenden partners een bijdrage leveren aan een gezonder Nederland?