Terug

MedGezel opleiding en documentaire Zorg van Morgen

11 september 2023

Hippocrates: It is more important to know what sort of person has a disease, than to know what sort of disease a person has.

In 2020 bracht het College Geneeskundige Specialismen (CGS) een visie uit over het veranderende landschap van geneeskundige specialismen. Hieruit valt op te maken dat de medische wereld dringend behoefte heeft aan zorgprofessionals die werken vanuit een bio-psychosociale blik en beschikken over coachingsvaardigheden. Een mooi initiatief op dit gebied is het MedGezel traject dat jonge dokters traint om patiënten te ondersteunen als medisch coach.

De medische wereld is een complex en hectisch systeem. Als we niets doen loopt de zorg vast. We staan voor de opgave om de zorg betaalbaar te houden en de transformatie te maken van ziekte naar gezondheid. Belangrijk onderdeel is het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid in het maken van gezonde keuzes. Om samen het juiste pad te kiezen bij behandeling, opvolging van voorgestelde adviezen en herstel is ook een goede verbinding tussen arts en patiënt van onschatbare waarde.

De druk op medisch specialisten en zorgprofessionals is al jarenlang torenhoog en de benodigde transformatie komt daar nog eens bovenop. Er wordt veel van zorgpersoneel gevraagd. Het is cruciaal dat een professional zichzelf in deze stroom staande weet te houden en kan zorgen voor een gezonde balans.

Juist door goed voor jezelf te zorgen kun je er beter zijn voor een patiënt of collega. Anders gesteld; zo kan je als zorgprofessional beter kijken naar de persoon of mens in plaats van de ziekte die iemand heeft. Dit vraagt wel om authentieke afstemming, empathie en oog voor iemands individuele context. Het gevolg is dat een patiënt zich meer gezien, gehoord en begrepen zal voelen.

Arts als coach

De medische wereld heeft dringend behoefte aan zorgprofessionals met adequate coachingsvaardigheden. Het visiedocument Medisch Specialist 2025 van de Federatie Medisch Specialisten uit 2017 vraagt om het opleiden met de competentie coaching (Arts als Coach). In het curriculum anno 2023 is dit echter nog steeds geen integraal onderdeel van het opleidingstraject tot arts of specialist.

Maar er zijn diverse hoopvolle initiatieven op dit gebied. Zo zijn de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) in de regio Amsterdam met ondersteuning van ONVZ, een samenwerking gestart met opleidingsinstituut MedGezel. In 2023 worden in dit innovatieve opleidingstraject alle co-assistenten getraind om patiënten te ondersteunen in de rol van medisch coach.

Uit de praktijk en onderzoek is gebleken dat de inzet van een jonge dokter in de rol als MedGezel grote voordelen heeft. Voor patiënten, artsen én voor deelnemende zorginstellingen. En vooral ook voor de lerende en zich vormende arts-in-spé, die zich moet functioneren in een zorgsysteem onder druk. Burn-out preventie en duurzame inzetbaarheid van toekomstige generaties artsen is van strategische belang.

Verder blijkt het MedGezel traject en het ontwikkelen van coaching ook een goed middel in het kader van zelfreflectie. “In de gezondheidszorg met hoge prestatiedruk en hiërarchische lijnen, bood de MedGezel opleiding mij ruimte voor stilte en even terug te gaan naar mezelf”, aldus Jade Castelijn (co-assistent). De vraag is echter wel in hoeverre een dergelijke vernieuwende beroepsopvatting conflicteert met de klassieke biomedische geneeskunde en dito cultuur. De documentaire Zorg van Morgen, gemaakt door co-assistenten, gaat daar dieper op in.

Op zoek naar gezondheid

“We staan aan de vooravond van een zorgcrisis en het is tijd dat wij als nieuwe generatie het voortouw nemen om verandering teweeg te brengen”, aldus Amber Boot, initiatiefnemer van de documentaire Zorg van Morgen die zij met drie andere co-assistenten van het Amsterdam UMC maakte. De documentaire gaat in op het verlangen naar nieuw elan in de zorg, hoe de sector zich kan verhouden tot een veranderende wereld en waar de zorg zich naartoe zou moeten bewegen.

Zorg van Morgen neemt de kijkers mee in de zoektocht naar gezondheidsbevordering en een gezondheidsgericht zorgsysteem dat kijkt naar de gehele mens en niet alleen naar het bestrijden van ziektes. In een artikel in Zorgvisie verwoordt Amber het volgt: “De zorg is toe aan een holistische kijk op gezondheid, waarbij niet de ziekte, maar de algehele gezondheid centraal staat”. Bekijk de trailer:

Kijk documentaire

Voor relaties van Alles is Gezondheid is er tijdelijk de mogelijkheid om de hier de gehele documentaire gratis te bekijken. Aanbod is geldig tot 25 september 2023. Deel de film gerust met een collega te delen of bespreek met elkaar de inhoud eens.

Meer weten over anders werken binnen de zorg of wil je binnen je eigen organisatie of afdeling in actie komen? Neem contact op met Wico Mulder

 

Netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Zorg