Terug

Koningin Máxima aanwezig bij lancering SchuldenlabNL

14 november 2018

Koningin Máxima is woensdagochtend 14 november 2018 in Den Haag aanwezig bij de lancering van SchuldenlabNL. Stichting SchuldenlabNL is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen en heeft als doel Nederland schuldenzorgvrij te maken. Ook Alles is Gezondheid steunt platform SchuldenlabNL.

Volgens SchuldenlabNL zijn er meer dan 2 miljoen huishoudens in Nederland met betalingsachterstanden, waarvan bijna 1,4 miljoen met risicovolle of problematische schulden. De ernst, omvang en urgentie van problematische schulden wordt door publieke en private partijen onderkend. Zij investeren in (vernieuwende) preventieve en curatieve aanpakken om burgers schuldenzorgvrij te krijgen en te houden. De aanpak is effectief en de sociale impact groot, maar de huidige werkwijze van deze partijen is sterk gefragmenteerd en daardoor zeer kostbaar en tijdrovend.

SchuldenlabNL gaat dit als onafhankelijk platform aanpakken door gezamenlijk te werken aan landelijke opschaling van succesvolle lokale projecten rond armoede en schulden. Doel is kwetsbare groepen schuldenzorgvrij te maken waardoor zij weer grip krijgen op hun financiële en persoonlijke situatie en zij hun toekomst weer positief tegemoet kunnen zien.

Voorafgaand aan de lancering spreken onder anderen staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, en voorzitter van SchuldenlabNL, Gerrit Zalm. Aansluitend wordt SchuldenlabNL gelanceerd door de sprekers, vertegenwoordigers van de publieke en private deelnemende partijen en Koningin Máxima.

Bron: Het Koninklijk Huis

Schuldenlab070

In het Schuldenlab070 werken maatschappelijke partners en de gemeente Den Haag samen om innovatieve oplossingen voor schulden en armoede te ontwikkelen.

 

Meedoen?

Ook samen met duizenden partners een bijdrage leveren aan een gezonder Nederland?