Terug

In dialoog met 2.400 professionals op 1sociaaldomein.nl

27 september 2019

Met plezier nodigen we je uit om je netwerk uit te breiden op 1sociaaldomein.nl en alle aanwezige expertise in het sociale domein optimaal te benutten. Heb je een gezondheidsvraag? Op dit platform kom je in één klap in contact met honderden andere professionals die je ongetwijfeld verder kunnen helpen.


Alles is Gezondheid gaat over de kracht van netwerken en verbinding met organisaties die meebewegen naar een gezonder Nederland. Zowel uit de gezondheidssector als aanpalende sociale domeinen. De juiste mensen aan elkaar verbinden en zorgen dat ze elkaar versterken: dat is precies de reden waarom Alles is Gezondheid meedoet met een eigen kanaal op 1sociaaldomein.nl.

1Sociaaldomein.nl

Deze nieuwe en snel groeiende community verbindt meer dan 2.400 maatschappelijk betrokken professionals in het sociale domein. En dat allemaal op relevante thema’s als positieve gezondheid, armoede, wijkgericht werken, jeugd, burgerinitiatieven, integrale aanpakken, preventie, sociaal en gezond, etc.

Welke stappen maken jullie als gemeente of organisatie om Positieve Gezondheid als uitgangspunt te hebben? Isoleren jullie dit als één domein of betreft dit juist alle domeinen?

Heeft een van jullie een relevante tip? Dit is de vraag die beleidsadviseur Mariette van de Gemeente Westerkwartier op het platform stelt in Vraag & antwoord. De rubriek waar je terecht kunt voor inhoudelijke kwesties, tips, goede voorbeelden, mensen met specifieke kennis of geschikte samenwerkingspartners. Er kwamen al 12 relevante reacties op met gerichte tips, links, pdf’s en netwerkcontacten.

Doe mee

Aanmelden is eenvoudig en gratis. Ga naar www.1sociaaldomein.nl, maak vrijblijvend een profiel aan en volg alvast het channel van Alles is Gezondheid. Je zult zien dat de aangesloten professionals elkaar snel helpen en hun ervaringen delen.

Ga naar 1Sociaaldomein.nl

Het initiatief 1sociaaldomein wordt ondersteund door onder meer Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland, Movisie iPH, BV Jong, Welzijn 3.0, LCGW, CityDeal.

Communicatieadviseur