Terug

Hulplijn biedt ouders luisterend oor, steun en tips

11 juni 2020

Platform OuderWijzer lanceert de OuderWijzerTelefoon

Op donderdag 11 juni lanceert de gemeente Geldrop-Mierlo samen met het platform OuderWijzer het allereerste lokale bondgenootschap dat aandacht vraagt en biedt voor ouders van kinderen in alle leeftijden. Het lokale netwerk is breed samengesteld en bestaat uit onder andere onderwijsorganisaties, kinderopvang, jeugdzorg,  jeugdhulp-verleners en verloskundigen. Zij bundelen hun kennis, ervaring en netwerk en zetten zich in om ouders te ondersteunen.

OuderWijzerTelefoon: ondersteuning voor ouders

We weten dat een positieve beleving van het ouderschap een belangrijke beschermende factor is voor de balans in een gezin en voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. We zien in de coronacrisis de noodzaak voor ouders om ondersteuning te kunnen krijgen, om hulp te krijgen als ze ergens over twijfelen of onzeker zijn. Veel ouders zoeken inspiratie of gewoon een luisterend oor, ondersteuning en begrip. Daarom start OuderWijzer nu met de OuderWijzerTelefoon.

Hoe werkt de OuderWijzerTelefoon?

Iedereen die even wil sparren, stoom af wil blazen of vragen heeft over zijn of haar ouderschap en / of de opvoeding van zijn of haar kind, mag bellen naar de OuderWijzerTelefoon via 085 130 39 59. Het doel van de OuderWijzerTelefoon is ouders een luisterend oor bieden en hen te steunen in hun rol als ouder. De ruim 70 telefonisten hebben vaak jarenlange ervaring in het werken met ouders en kinderen en werken in kleine zelfsturende teams, die zorgen dat op ieder moment dat de hulplijn geopend is, er een enthousiaste, deskundige en hulpvaardige persoon klaar zit.

Openingstijden

De openingstijden van de OuderWijzerTelefoon zijn op weekdagen van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00 uur, maar ook ’s avonds van 19:00 tot 21:00 uur. In weekenden is de hulplijn voor ouders geopend tussen 14:00 en 17:00 uur.

Wie maken de OuderWijzerTelefoon mogeliijk?

OuderWijzerTelefoon is een initiatief van het Platform OuderWijzer. Dit is een bondgenootschap, waarin het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Sardes (Alles Is Gezondheid), Stichting Het Vergeten Kind en nog vele anderen samenwerken. De bondgenoten geloven dat investeren in aandacht voor ouderschap en opvoeden resulteert in een gezondere, veerkrachtige nieuwe generatie.
Lees meer op platform OuderWijzer.nl  en bekijk daar welke bondgenoten zich in onze beweging al verenigd hebben.