Terug

Huisartsen krijgen meer tijd voor zorg

14 maart 2019

Huisartsen in achterstandswijken hebben te maken met complexe zorgvragen en een hoge werklast. Een vernieuwende wijze van samenwerken genaamd ‘Krachtige basiszorg’ biedt uitkomst. Deze wijkaanpak, met een andere inzet van personeel, zorgt ervoor dat er meer aandacht en tijd ontstaat voor patiënten met complexe problemen.

De aanpak helpt bovendien bij het verbeteren van de samenwerking van de huisartsenzorg met de sociaalmaatschappelijke ondersteuning vanuit de gemeente. Vanwege groot succes in Utrecht gaan huisartsen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nu ook aan de slag met de inzet van Krachtige basiszorg.

Meer tijd voor de patiënt en innovatie

Gezondheidscentrum Banne Buiksloot, een nieuwe deelnemer in Amsterdam, is enthousiast. De praktijk neemt een actieve rol in het organiseren van de samenwerking in de wijk. ‘Het aantal huisartsen en assistentes is uitgebreid en er is een spoedarts aangesteld voor vragen aan de balie’, zegt huisarts Wouter van Weers: ‘De druk op het spreekuur neemt af, patiënten merken dat we meer tijd en aandacht hebben. Dat er ook weer meer wordt gelachen helpt ook!’

Opslag op basistarief: bouwen aan betere zorg

Zilveren Kruis en de Achterstandsfondsen van de vier grote steden ondersteunen de huisartsen met een vrij te besteden opslag op het basistarief. ‘De aanbieders krijgen uitdrukkelijk de ruimte om te experimenteren om aanpak van zorg op maat in de wijk toe te passen. Geen wijk of stad is immers hetzelfde’, vertelt Fred Schaaf, zorginkoper Zilveren Kruis. Richard Starmans, huisarts en adviseur van de Achterstandsfondsen: ‘Op termijn moet dit traject bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg in alle achterstandswijken.’

Resultaten: kwaliteit, gezondheid en doelmatigheid

Meer tijd voor de patiënt in de eerste lijn leidt tot minder (poliklinische) ziekenhuiszorg. De besparing op jaarbasis is 356 euro per patiënt en 700 euro per nieuwe GGZ patiënt. Regionaal kan potentieel 10% van de ziekenhuis- en GGZ-zorg worden voorkomen. De geïntegreerde samenwerking tussen het medisch en sociale domein leidt tot een toename in de ervaren gezondheid van patiënten. Ook wordt er minder dure zorg ingezet, toont onderzoek aan.

Krachtige basiszorg is ontwikkeld door Overvecht Gezond en Buurtteamorganisatie Sociaal. De uitbreiding naar de andere grote steden wordt gefinancierd door Zilveren Kruis en de Achterstandsfondsen van de vier grote steden. De koepelorganisaties LHV, InEen en NHG steunen deze ontwikkeling.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jeppe Delver
Woordvoerder Zilveren Kruis
E: Jeppe.Delver@zilverenkruis.nl
T: 06 1333 5919

Leontien Sierts
Projectadviseur Achterstandsfondsen
E: Leontien@Achterstandsfondsen.nl
T: 06 4366 7509

Krachtige basiszorg

Steeds meer huisartsen uit kwetsbare wijken gaan aan de slag met aanpak Krachtige basiszorg.