Terug

Hoera, een nieuwe landelijke nota gezondheidsbeleid

9 juni 2020

Toen ik nog bij het ministerie van VWS werkte, heb ik het proces naar een nota gezondheidsbeleid een aantal keren van nabij mogen meemaken. Ik weet nog goed dat dit altijd een hele bevalling is en dat je desondanks nooit iedereen blij kan maken. Het is een geslaagde bevalling geworden dit keer wat mij betreft. Dat hoor ik trouwens van meer mensen in mijn omgeving, ook vanuit de gemeenten die voor een deel van de uitvoering immers aan de lat staan.

Het is fijn om te lezen dat “Health in all policies” geen loze kreet blijkt, maar dat de nota hier hele duidelijke oplossingsrichtingen voor aangeeft. Oplossingsrichtingen die passen bij de manier waarop gemeenten en regio’s ingewikkelde samenhangende uitdagingen zoals (positieve) gezondheid, armoede, milieu en biodiversiteit, klimaat en participatie willen aanpakken. Waar het ministerie van VWS overigens ook een financiële bijdrage aan kan leveren.

Wat mij met name deugd doet is de aandacht voor de leefomgeving. Onze gezondheid is  immers voor een groot deel daarvan afhankelijk. Daarbij gaat het om de kwaliteit van ons huis, van onze buurt, van het gezonde aanbod in de supermarkt en van het groen en de natuur in de buurt en wat verder weg.

Helaas gaat het met die natuur niet zo goed. Een recent artikel in Trouw  meldt de gestage achteruitgang van planten en diersoorten en de druk op het landelijke gebied en de gevolgen daarvan voor de natuur. Met onze vlinders gaat het bijvoorbeeld al jaren heel slecht. En dat is erg, want wat doet een mens beter stilstaan in het hier en nu als een mooie dartelende vlinder die op je pad komt?

Juist in deze tijd blijkt hoe belangrijk de natuur voor ons is. Veel mensen maken ommetjes in hun directe woonomgeving en komen daardoor tot een herwaardering van hun omgeving. Ommetjes zijn een heel laagdrempelige manier om goed voor jezelf (lichaam en geest) te zorgen, deze app kan je hierbij helpen.

Als die ommetjes dan ook nog eens omzoomd zijn door mooie natuur en aantrekkelijk groen is dat zowel goed voor de mens áls voor de vlinders!

Nu gaat het natuurlijk om meer dan die ene vlinder, maar wanneer mensen inzien dat natuur goed voor hun gezondheid is, raken ze wellicht ook meer betrokken bij de pogingen om de natuur beter te beschermen en meer ruimte te geven.

Waar het ook niet zo goed mee gaat is de gezondheid van vrouwen in Nederland. Nederland staat wat dat betreft in de onderste regionen in Europa, zo blijkt uit de onlangs verschenen Monitor brede welvaart van het CBS. In vergelijking met 28 Europese landen staat Nederland op de 22e plaats. Mannen nemen Europees gezien bij gezonde levensverwachting een middenpositie in.

In de Nota gezondheidsbeleid lees ik hier echter niets over terug. Het lijkt me belangrijk dat we deze specifieke doelgroep wel in beeld houden.

Juist in de directe leefomgeving zijn er veel mogelijkheden om hier iets aan te doen. Het aanbod in de supermarkt bijvoorbeeld: waarom maken we gezonde, onbewerkte, liefst plantaardige producten niet goedkoper en de ongezonde verleidingen duurder? BTW en andere beprijzingsinstrumenten zoals een “suikertax” kunnen hierbij zeer effectief zijn, zo blijkt onder andere in Noorwegen.

En natuurlijk veel prettige en groene ommetjes in de direct leefomgeving, zelfs op weg naar de supermarkt!

Hoe mooi zou het zijn als daarbij naast welzijn op recept ook nog meer groenten op recept en natuur op recept zouden worden uitgeschreven door de huisarts.

Dan hoor je het ook nog eens van een ander en worden leefstijladviezen iets minder vrijblijvend.

Wil je meer lezen over de nota? Dan vind je hier de link op naar het channel Eén sociaal beleid. Laat vooral ook weten wat je van de nota vindt en deel je ideeën over de uitvoering van de nota.

Netwerkadviseur Groen