Terug

Gezonde bevolking als motor voor welzijn en economie

9 februari 2024

Oproep brede maatschappelijke aanpak gezondheidscrisis

‘Bundel krachten voor een sterke samenleving waarin iedereen mee kan doen.’ In een brief aan de informateur pleiten vertegenwoordigers uit het onderwijs, gemeenten, gezondheidsfondsen, bedrijfsleven, de zorg en diverse maatschappelijke organisaties voor een doortastende aanpak van de groeiende gezondheidscrisis in ons land. ‘Het is nu van vitaal belang doelbewust keuzes te maken en gezamenlijk te werken aan een gezonder Nederland. Dit streven naar gezondheid draagt niet alleen bij aan het welzijn, maar ook aan een solide economie’, zoals benadrukt door diverse ondertekenaars, waaronder Alles is Gezondheid.

Gezondheid basis veerkrachtige samenleving

Gezondheid is van levensbelang, voor mens en maatschappij. We leven weliswaar langer, maar we ervaren meer chronische aandoeningen, gezondheidsverschillen nemen toe, de zorgsector is overbelast en de zorgvraag wordt onhoudbaar. De ondertekenaars zien een goede gezondheid als een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. ‘Verbeterde gezondheid vermindert daarmee niet alleen de druk op de zorg, statistieken tonen aan dat 1 procent meer gezondheid leidt tot 4 à 8 procent meer bbp per inwoner en een hogere arbeidsdeelname. Hier liggen kansen voor een gezonder Nederland, én voor het aanpakken van personeelstekorten in alle sectoren van de economie.’

Vier suggesties voor betere gezondheid

‘Nederland heeft de kracht om daadwerkelijk gezonder te worden. Wij kunnen die kracht benutten door dit moment aan te grijpen de juiste keuzes te maken en een gezamenlijke aanpak te omarmen. Niet alleen op de korte, maar ook op de lange termijn. Alleen wanneer we de gezondheid voor alle generaties vergroten, zijn we samen veerkrachtiger in het aangaan van andere maatschappelijke uitdagingen.’ Daarom doen de organisaties vier concrete suggesties om gezondheid te stimuleren.

1. Zet gezondheid centraal in alle beleidsdomeinen: Bijdragen uit het sociale, economische en fysieke domein zijn cruciaal om de transitie naar een gezonde samenleving te realiseren.
2. Maak meer vaart met De Gezonde Generatie: Stimuleer een gezonde leefstijl vanaf jonge leeftijd, bijvoorbeeld met meer bewegen en gezond eten.
3. Werk aan een inclusievere en gezondere arbeidsmarkt: creëer een arbeidsmarkt waaraan iedereen kan bijdragen en waarin werkgevers investeren in vitaliteit.
4. Zet ingezet beleid versterkt voort: Bouw voort op bestaande initiatieven voor een duurzame gezondheid zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Integraal Zorgakkoord en het Preventieakkoord. Maak de financiering van gezondheidsbevordering structureel.

Deze voorstellen sluiten aan bij het recente briefadvies ‘Gezond opgroeien, wonen en werken’ van de Sociaal-Economische Raad.

Meer weten en/of samenwerken?

Download de brief voor meer informatie en/of neem contact op met de onafhankelijk voorzitter Lea Bouwmeester via secretariaat@federatievoorgezondheid.nl.

Download de brief

Meer weten?

Nederland heeft de kracht om gezonder te worden. In onze brief doen wij het kabinet hiertoe vier voorstellen. Meer weten?