Terug

Estafetteblog #10: Sport kan veel betekenen voor de samenleving en voor een gezonde leefstijl

4 juni 2020

Alles is Gezondheid is een netwerk van, voor en door duizenden partners. ‘De Estafette’ is onze doorgeefblog waarin partners vragen stellen en kennisdelen. Een blog waar we allemaal wat aan hebben.

Vraag:

Uit het vorige estafetteblog blijkt dat de oplossing voor de financiering van preventie in de samenwerking tussen de ketenpartners ligt. Pascal Kamperman, projectleider van Achterhoek in Beweging, heeft veel ervaring met integrale samenwerking op gebied van preventie, met de nadruk op samenwerking met burgers. Hoe denkt hij hierover?

‘Ik zie dat integrale samenwerking een grotere kans van slagen heeft wanneer met de burger of het verenigingsleven niet direct wordt gesproken over het maatschappelijke thema zelf. Wij sluiten eerst aan bij sportaanbieders om over de dagelijkse gang van zaken te spreken; wat houdt een burger of vereniging bezig? En van daaruit proberen we samen met de overheid of de partners te kijken hoe we de link kunnen maken met bijvoorbeeld de maatschappelijke thema’s zoals de in het preventieakkoord genoemde alcoholmatiging en rookvrije generatie. We gaan niet met een sportclub in gesprek over hoe we het roken kunnen verbannen of hoe we ervoor zorgen dat er minder alcohol wordt gedronken. Dan ontstaat er een dynamische discussie waarbij bestuursleden zich meestal terugtrekken als ze de maatschappelijke discussies aan moeten gaan binnen hun verenging. Dat blijft een moeilijk gespreksonderwerp, vooral als de bestuurders druk met de operationele zaken zijn.

Stip op de horizon

Onze insteek is om in het gesprek met de vereniging de stip op de horizon te plaatsen. Hoe word je toekomstbestendig? Dan de spiegel voorhouden en aangeven wat de maatschappelijke en demografische trends zijn. Sportparken rookvrij maken is een ambitie in het nieuwe Regionaal Beweeg- en Sportakkoord Achterhoek 2020-2030. We willen bestuurders van sportclubs niet opleggen maar juist inspireren en bewust maken dat het goed is om als sportparken rookvrij te worden. Wij verwachten dat het draagvlak binnen zo’n vereniging of stichting sneller aanwezig is. Op deze manier maak je de vereniging mede-eigenaar van de oplossing.

 

Samenwerking met partners

Mijn drive is dat sport heel veel kan betekenen voor de samenleving en voor een gezonde leefstijl. Met sport kun je ook aan de slag met preventie. Sinds een jaar hebben we een samenwerking met onder andere Menzis, de Rabobank, BVO De Graafschap en Sociaal Domein Achterhoek. Gezamenlijk zijn we in samenwerking met Het Nationaal Ouderen Fonds het project Oldstars Achterhoek gestart, waarbij we seniorensporten opzetten en gezondheidschecks verrichten bij sportaanbieders.

Koppelen van project aan beweging

De sportaanbieders geven aan zelf aan de slag te willen met een seniorensport binnen hun vereniging of organisatie. Wanneer zij nog geen aanbod hebben en merken dat de vraag er wel is, starten we met een procesbegeleider en trainer om na twaalf weken hopelijk een enthousiaste deelnemersgroep te hebben. Zo creëer je een olievlek: je start met een kleine groep mensen en voor je het weet zit je op twintig tot dertig senioren, variërend in leeftijd van zestig tot negentig, die één of twee keer in de week aan het sporten en bewegen zijn. Daar koppelen we nu een nieuw initiatief aan: na de beweegactiviteit gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en dat helpt weer tegen eenzaamheid. Er komen daardoor andere vraagstukken naar voren, waar we door onze verbindende rol met andere organisaties weer gehoor aan kunnen geven.

Rol Achterhoek in Beweging bij verlaging percentage obesitas bij jongeren

We zijn nu met Sociaal Domein Achterhoek in gesprek om te kijken hoe we het aantal gevallen van obesitas bij de jeugd in de Achterhoek kunnen verlagen. Een gezond voedingspatroon en bewust omgaan met ‘wat eet ik’, bereik je door de boodschap te herhalen. We zijn met diverse partners in overleg om topsporters in te zetten om verhalen in klassen of op bijeenkomsten te vertellen. Een methode die uitstekend aanslaat.

Monitoren effecten Achterhoeks Beweeg- en Sportakkoord

Naar aanleiding van het regionaal Beweeg- en Sportakkoord 2020-2030 zijn we een onderzoek gestart dat het effect hiervan gaat monitoren. Hierbij gaat het niet alleen om het verlagen van het aantal obesitasgevallen, maar ook om te achterhalen of de persoon die met een nieuwe sport is gestart gelukkiger is na afloop. Belangrijke vraagstelling is hierbij: Heeft het Beweeg- en Sportakkoord ook een bijdrage geleverd aan de eventuele verlaging van de zorgkosten? De samenwerking met en het enthousiasme van zowel lokale overheden als provinciale, landelijke overheden en de elf strategische partners is iets om trots op te zijn. Het gemeenschappelijk belang wordt bovenaan gezet of zoals we dat in de Achterhoek zeggen: “Scholder an Scholder”.’

Pascals’ doorgeefvraag

Pascal geeft het estafetteblog door aan Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal van de KNVB met de volgende vraag: ‘Wat is je visie over sport als middel voor preventie, welke maatschappelijke rol heeft een sportbond en hoe vult de KNVB die in?’

Schrijf mee

Ook een keer meeschrijven aan de Estafetteblog? Laat het ons weten: info@allesisgezondheid.nl.