Terug

Eén centraal platform voor jongeren met beginnende mentale klachten: “Het kan en moet beter”

31 januari 2024

Stress, eenzaamheid of depressie: meer dan de helft van de Nederlandse jongvolwassenen kampt met mentale klachten. Dat kan en moet anders, vinden acht landelijke organisaties die zich inzetten voor de mentale gezondheid van jongeren. Ze bundelen hun krachten en stuurden een brief aan informateur Plasterk met daarin een voorstel voor één centraal online platform voor jongeren met beginnende mentale klachten (16-27 jaar).

Eén van de acht organisaties is De Kindertelefoon. Zij richtte in 2021 de Alles Oké? Supportlijn voor jongvolwassenen op. Inmiddels voert de supportlijn zo’n 80 gesprekken per dag via chat en telefonie. Een derde van de gesprekken gaat over mentale problemen. Directeur Roline de Wilde: “De oorzaak van deze problemen is vaak een opeenstapeling van verschillende factoren, waaronder prestatiedruk, onzekerheid over wonen, relaties, eenzaamheid, zorgen over het klimaat en oorlogen en de invloed van social media. Daarnaast is het aanbod in laagdrempelige hulp voor jongeren versnipperd. Veel jongeren weten passende ondersteuning niet tijdig te vinden, waardoor problematiek van kwaad tot erger gaat.”

In gesprek met Koningin Máxima

Krachten bundelen: één platform met gratis laagdrempelige steun

Daarom werken De Kindertelefoon, MIND Us, @ease, Transformers Community, MIND, Join Us, 113 Zelfmoordpreventie en Jongerenhulp Online (een initiatief van Alles is Gezondheid) samen in de wens om één platform te ontwikkelen waar jongeren met beginnende mentale klachten gratis en anoniem terecht kunnen. Voor relevante informatie, contact met leeftijdsgenoten, een luisterend oor en hulp bij het vinden van verdere ondersteuning. De Wilde: “Om de mentale gezondheid van onze jongeren te verbeteren moet er structureel geïnvesteerd worden in één veilige goed vindbare online plek met betrouwbare informatie en ondersteuning. Zonder drempels en administratietijd. Door de zoektocht te vergemakkelijken en onderlinge support te stimuleren, wordt de zelfredzaamheid van jongeren versterkt. Én dragen we bij aan het voorkomen dat jongeren te lang in hun eentje blijven rondlopen, waardoor milde klachten vaak complexer worden.

Jongeren Hulp Online doet dit ook. Het platform is bedoeld om jongeren op weg te helpen in het makkelijk vinden van passende (online) hulp bij meer dan 25 hulplijnen. Met het beantwoorden van een paar simpele vragen krijgen ze de keuze uit een of meer geschikte hulplijnen.  Hoe groot of klein het probleem ook is. Via de chat, telefoon of email. Betrouwbaar en professioneel.

Snelle realisatie mogelijk: plan ligt er al

Een gedetailleerd plan hoe dit gerealiseerd kan worden ligt klaar. Ontwikkeld sámen met jongeren, onderbouwd door diverse onderzoeken over noodzaak en behoefte, gedragen door alle ondergetekenden – een brede groep van samenwerkende partijen – die hun krachten en kennis bundelen. En in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd, mede ondertekend door MIND, welke recent door NJR bij jongeren is getoetst.

De organisaties hebben recent een brief naar zowel de informateur als de Kamer gestuurd met het verzoek om dit platform mogelijk te maken. Het initiatief is inmiddels onafhankelijk getoetst door adviesbureau Berenschot – in opdracht van het ministerie van VWS – op verwachte effectiviteit en haalbaarheid. Conclusie: “Het gezamenlijke platform levert in potentie een goede bijdrage en gewenste aanvulling op het huidige landschap ten aanzien van hulpverlening voor jongeren met mentale problemen. Wij waarderen het voorstel daarom positief en adviseren het Ministerie van VWS om het voorstel te steunen.”

“Berenschot adviseert ons voorstel te steunen. We merken dat de noodzaak voor het platform wordt gevoeld, zowel bij Kamerleden als bij jongeren zelf. Maar bijvoorbeeld ook bij scholen die hiernaar kunnen doorverwijzen,” aldus De Wilde. Dienke Bos, directeur MIND: ”In het Wetgevingsoverleg Jeugd van 29 januari jl. heeft staatssecretaris van Ooijen laten weten dat hij en minister Helder dit online platform van de 8 organisaties wil helpen realiseren.”

Werkbezoek Koningin Máxima

Hare Majesteit Koningin Máxima en minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport brachten op 30 januari een bezoek aan de Alles Oké? Supportlijn. Tijdens het werkbezoek spraken Koningin Máxima en minister Helder met twee vrijwilligers van de Alles Oké? Supportlijn over de gesprekken die zij voeren met jongeren. Ook werd gesproken met jongeren zelf, over de behoefte die zij hebben aan een goede en veilige plek waar zij online terecht kunnen bij (beginnende) mentale problemen. Koningin Máxima: “Het idee staat al een lange tijd in de steigers. Hulplijnen voor mentale problemen schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is goed om een herkenbare plek te creëren waar de krachten gebundeld worden.”

Koningin Máxima in gesprek met jongeren over de behoefte aan een goede en veilige plek waar jongeren online terechtkunnen bij (beginnende) mentale problemen.

Meer weten?

Netwerkadviseur Mentale Gezondheid en initiatiefnemer van Jongeren Hulp Online Wico Mulder was bij het gesprek aanwezig. Hij brengt graag initiatieven, goede ideeën en bevlogen mensen bij elkaar op het gebied van mentale zorg voor jongvolwassenen. Neem contact op met Wico om samen te werken.

MIND Us

Dit is een initiatief van Stichting MIND Us. Bekijk hun website voor meer informatie.

Jongeren Hulp Online

Alles is Gezondheid richtte Jongeren Hulp Online op: een plek waar goede hulp snel, gratis en anoniem binnen handbereik is.

Netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Zorg