Terug

Doneer met één druk op de knop je eigen gezondheidsdata aan een goed doel

12 december 2019

Een app om jouw data anoniem te doneren aan goede doelen en onderzoek, een online platform waarop een patiënt met een chronische aandoening verandert in een hulpverlener en een boom waarin jij letterlijk je telefoon hangt om even ‘uit’ te staan. Op 12 december 2019 presenteert de Nationale DenkTank 2019 het rapport ‘Optimaal Digitaal’ met tien oplossingen voor een beter functionerende digitale samenleving. Het traject is mede mogelijk gemaakt door Alles is Gezondheid.

Twintig jonge academici doken de afgelopen vier maanden in onze digitale toekomst. Vragen als ‘wat is het effect van digitalisering op onze mentale gezondheid?’ en ‘welke kansen biedt digitalisering om de eigen regie voor patiënten te vergroten?’ kwamen voorbij. Alle inzichten resulteren in concrete initiatieven, zoals de app Donata, het online platform InstantZorg.org en de installatie PhoneForest.

Privacyproof data delen voor maatschappelijke doelen via Donata

Commerciële partijen verzamelen grote hoeveelheden data van ons, zoals onze locatie- of berichtgegevens. Kansen om onze data voor maatschappelijke doeleinden in te zetten blijven echter nog grotendeels onbenut. Donata is bedacht voor hulpvragen van onderzoeksbureaus en goede doelen. Gebruikers kunnen via de privacyproof Donata app kiezen welk maatschappelijk onderzoek ze willen steunen, door het delen van hun eigen (gezondheids)data.

“Iemand die een Fitbit draagt, kan zijn of haar hartslagdata beschikbaar stellen voor onderzoek. Uiteraard op een veilige manier gedeeld. Het wordt een nieuwe manier van doneren aan een goed doel of initiatief. In plaats van geld doneer je data die je toch al gratis weggeeft.” – Falko Lavitt, MSc Artificial Intelligence en deelnemer Nationale DenkTank 2019.

InstantZorg.org: peer to peer platform voor chronische ziekten

In 2040 werkt 1 op de 4 Nederlanders in de zorg en zullen de zorgkosten per persoon per jaar verdubbelen, zo becijferde het RIVMi. Daarnaast bleek uit eigen onderzoek dat chronisch zieken een toenemende onbeantwoorde behoefte hebben aan eigen regie en flexibiliteit in hun zorg. We moeten de zorg dus anders gaan inrichten. InstantZorg is een peer to peer platform waarmee een chronisch patiënt één op één zijn zorgvraag stelt aan een getrainde ervaringsdeskundige. Hiermee worden makkelijke zorgvragen weggehouden uit het zorgsysteem, waardoor dit ontlast wordt. De eerste resultaten uit een pilot van de Nationale DenkTank voor patiënten met Diabates Mellitus Type 1 leveren bruikbare inzichten op.

“Het directe contact en de flexibiliteit maakt dat dit een toegevoegde waarde is boven het ziekenhuis.” “Ik durf vragen te stellen die ik nooit op een forum of facebookgroep zou stellen.” – Twee participanten van de InstantZorg pilot.

‘Uit staan’ met je smartphone in PhoneForest boom

Alleen al de aanwezigheid van een telefoon leidt tot concentratieverliesii. PhoneForest is een installatie die mensen helpt gezamenlijk afstand te nemen van digitale afleiding. Dit is urgent: Nederlanders hebben een verminderd vermogen tot digitale zelfcontrole. Zo blijkt dat 60% van de Nederlanders zijn schermtijd zou willen minderen, maar dat dit slechts in de helft van de gevallen luktiii. Afleidende prikkels van telefoons dragen bij aan overprikkeling en stressiv. De oplossing? Hang je telefoon in de boom! Dankzij PhoneForest staat de activiteit weer centraal: samen vergaderen, werken of dineren; menselijk contact wordt gestimuleerd.

Eindrapport ’Optimaal Digitaal’

Het rapport ‘Optimaal Digitaal’ is op 12 december 2019 uitgereikt in het Compagnietheater te Amsterdam aan Marleen Stikker (Directeur de Waag), Madeleine de Cock Buning (Hoogleraar ICT-recht) en Maarten Schurink (Secretaris-Generaal Ministerie BZK). Dit in aanwezigheid van ruim 350 vertegenwoordigers vanuit de overheid, wetenschap, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Naast bovengenoemde initiatieven werken de deelnemers aan nog zeven oplossingen voor een weerbare, gezonde en inclusieve digitale samenleving. Zo komt er een award voor de meest toegankelijke website voor mensen met een functiebeperking, is er een nieuwe richtlijn ontwikkeld die kinderen en ouders begeleidt bij het digitaal opgroeien en wordt de 1e rechtszaak in Europa aangespannen tegen apps die overmatig veel data verzamelen. Het eindrapport is hier te vinden of kijk op www.ndt19.nl.

Over Nationale DenkTank

De Nationale DenkTank is opgericht om een brug te slaan tussen de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven met als doel de Nederlandse samenleving met vernieuwende ideeën vooruit te helpen. De Nationale DenkTank 2019 bestaat uit 20 jonge academici van verschillende (studie)achtergronden. Sinds augustus 2019 doen zij intensief (veld)onderzoek naar het thema digitale samenleving en voerden ze honderden gesprekken met experts, ervaringsdeskundigen en beleidsmakers. Kijk op www.nationale-denktank.nl en op www.ndt19.nl voor meer informatie.

Themapartners

De Nationale DenkTank 2019 wordt ondersteund door vijf themapartners: het Ministerie van BZK, Fonds SGS, SIDN fonds, Alles is Gezondheid en JOGG. Daarnaast werkt de Nationale DenkTank samen met een structurele partners zoals McKinsey&Company, Kennedy Van der Laan, het Elise Mathilde Fonds, de KHMW, Andersson Elffers Felix, Newcom, De Issuemakers, Draad, THNK, Stichting W&M, het Europees Instituut De Baak en de universiteiten UvA, VU, EUR en Leiden.

Inzicht en actie

Als themapartner ligt de focus van Alles is Gezondheid op de (deel)vraag: hoe kunnen we gezond opgroeien én blijven in een steeds digitalere samenleving. Enerzijds gaat dit over jonge mensen en hoe ze omgaan met de (gezondheids)effecten van digitalisering. Anderzijds richten we ons op de mentale balans en weerbaarheid van iedereen. Als themapartner willen we bijdragen aan het belang van digitalisering en gezondheid, ons netwerk voorzien van concrete uitkomsten uit het onderzoek en partijen verbinden in start-ups of projecten die de bedachte oplossingen gaan implementeren.

Bekijk hier de video van de eindpresentatie van 12 december 2019.

Bronnen
iRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Synthese, 2018
iiWard, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: The mere presence of one’s own smartphone reduces available cognitive capacity. Journal of the Association for Consumer Research, 2(2), 140-154
iiiNewcom enquête Nationale DenkTank 2019 (N=871)
ivJohannes, N., Veling, H., Verwijmeren, T., & Buijzen, M. (2018). Hard to resist? The effect of smartphone visibility and notifications on response inhibition. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications

Directeur Alles is Gezondheid & Positieve Gezondheid
Communicatieadviseur

Gezond en eerlijk digitaal samenleven gaat niet vanzelf

De DenkTank brengt nieuwe inzichten in de omvang van hoe de digitale samenleving ons welzijn beïnvloedt.