Terug

Doen wat telt met vitale zones

7 mei 2020

Het belang van gezondheid hoeft in deze tijd niet meer uitgelegd te worden. We hebben er veel voor over, nu met de coronacrisis, als we ziek zijn of meteen zorg nodig hebben. En we zien veel mensen heel hard en bevlogen aan het werk om die gezondheid op alle fronten zo goed mogelijk te waarborgen. Aan twee kanten loert echter een gevaar.

  1. Hoe houd je energie? Hoe maak je gezonde keuzen op de 5 meterzone?
  2. Hoe bundelen we die energie, tijd en talent om te doen wat telt?

Doen wat telt

Een tijdje buffelen, je taken bekwaam, snel en veelvuldig uitvoeren is goed te doen. Juist in crisissituaties, maar ook bij strakke deadlines en grote belangen komt adrenaline vrij waarmee je een tijd door kunt. De kunst is om ook buiten de piekmomenten duurzaam goed in je energie te zitten. Voor jezelf, voor je naasten, gezin of buurt.

Bij het Vital Zone Instituut noemen we dat de 5 meterzone. Je leefwereld. De plek waar je bent. Daar heb je het meeste invloed op met gezonde keuzes. En uit onderzoek, gelukgesprekken op straat en goede voorbeelden in de (internationale) praktijk blijkt, dat zes punten veel kwaliteit van leven en energie toevoegen:

  • Een doel om op te staan: zin
  • Goed eten
  • Voldoende beweging
  • Erbij horen,
  • Zinnig werk met inkomen
  • Een gezonde omgeving.

Veel weten we al, maar hoe breng je het in praktijk?

Daar kan het model met de zes pijlers je goed bij helpen, zodat je zelf regie neemt en concentreert op de paar dingen die echt tellen.

 

Vitale veranderaars: zorg voor jezelf en anderen

Zonder energie, geen verandering. Dat geldt voor iedereen. Als professional, bestuurder, manager, docent, goede buur of ouder trek je vaak de kar. Die vitale veranderaars merken dat het niet vanzelf gaat om lichaam en geest energiek en gezond te houden. Versnippering, schuivende prioriteiten, te weinig eigenaarschap en de roep om concrete acties kunnen uitputtend zijn. Vitale veranderaars kunnen goed balanceren met vier soorten acties die er zijn:

Vital Zone Matrix Wildoe

Dit in kaart brengen in een WilDoe matrix, voor jezelf en/of voor je organisatie, creëert inzicht en maakt helder wat nodig is om te doen wat telt. Hieronder vind je drie mogelijkheden die je op de 5 meter helpen om energie te hebben om te doen wat telt. Dat is beter voor ieder van ons.

Over Vital Zone Instituut:

Stichting Vital Zone Instituut doet wat telt. We helpen vitale zones actief ontwikkelen: gebieden waar mensen vitaal en gelukkig leven, werken, opgroeien en ouder worden in een gezonde omgeving. Dat willen we voor iedereen. Gezond en duurzaam. Op het werk en thuis.

We doen wat telt door een verbindend en aantrekkelijk streefbeeld te bieden, vitale coalities te smeden en vitale veranderaars voor te gaan of verder te helpen. De tweede vraag komen we graag in een volgend blog op terug. Dan gaat het om gezondheid en duurzaamheid vergroten in wijken, in stroomgebieden of in regio’s.

Vital Zone

Aan de slag met Vital Zones? Neem een kijkje op de website vol inspirerende voorbeelden.