Terug

De zorg betaalbaar is haalbaar

11 september 2017

De zorgkosten kunnen omlaag, daarvan zijn ze bij PMA WorldWide overtuigd. Hoe? Door een essentiële bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid en levenskwaliteit van mensen. Hoe ze dat willen doen, lees je in dit blog van Harold Vreeman.

‘Overbelaste huisartsen, mensen die via het kastje en de muur de weg kwijt raken en verzekeraars die onnodige consulten van specialisten vergoeden. Herkenbare situaties en helaas, naast mooie voorbeelden van goede zorg, aan de orde van de dag. Zeker als we het hebben over de grote aantallen mensen in Nederland, die na een bezoek aan hun arts huiswaarts keren met de diagnose SOLK, Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Zij krijgen geen duidelijkheid, hun klachten nemen alleen maar toe en de bijkomende kosten ook. Dat kan anders! Die zorgkosten kunnen omlaag, daar ben ik, en mijn collega’s van PMA WorldWide van overtuigd, heilig.

Nieuwe wegen

In Nederland willen we zekerheid voor we een nieuwe weg inslaan. Leidt die weg ons naar het beoogde eindpunt, is het wegdek betrouwbaar en is het wel de meest efficiënte route? We zoeken voor we ‘doen’ wetenschappelijk bewijs, gebaseerd op gevalideerd onderzoek en we streven naar betrouwbare, door iedereen geaccepteerde methodes binnen de kaders van onze wet en regelgeving.

Klachten herkennen

Met onze toepassing van de bewezen methodiek ‘Progressive Mental Alignment’ (PMA*) hebben we het andersom aangepakt, vanuit de praktijk. Wij hebben wetenschappelijke feiten en praktijkervaringen samengevoegd in een online tool, die een goede basis kan vormen voor mensen om hun psychosomatische klachten te herkennen. Zo kunnen ze zonder lange medische zoektochten of zorgtrajecten aan de slag gaan om hun problemen op te lossen, zonder terugval. Via de tool zijn we in staat de PMA methodiek preventief, curatief en duurzaam in te zetten, zodat we een essentiële bijdrage leveren aan zelfredzaamheid, levenskwaliteit van mensen. Daarmee zorgen we ook voor een structurele vermindering van de zorgkosten.

Goed op weg

De inzet van de tool en de bevindingen zijn getoetst door de Universiteit van Utrecht (UU) en het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. We kregen afgelopen jaar een Europese subsidie om de methodiek verder te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. In Amsterdam wordt aan de UVA druk gewerkt aan het fijnslijpen van een wetenschappelijke onderbouwing en we zijn met provincie Gelderland in vergevorderd stadium om structureel en integraal samen te werken.

Zelfredzaamheid bereik je samen

In onze maatschappij, waar steeds hogere eisen worden gesteld aan onze zelfredzaamheid, is een structurele ommekeer van de toenemende  maatschappelijke en sociale problemen, die voortkomen uit de psychosomatische klachten noodzakelijk. Het beschikbaar stellen van de tool draagt bij aan de zelfredzaamheid van mensen en daarmee aan de wens van de overheid, zorgaanbieders, zorgprofessionals en gemeenten. Onze tool toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, slaagt beter als we dat met verschillende partijen doen. Mensen met SOLK-klachten, die niet (goed) kunnen werken en daardoor extra geld kosten, kunnen we uit het medische circuit helpen. Daarnaast zorgen we voor preventie. En hoe meer mensen gebruik maken van de tool, hoe beter de data afgestemd kan worden op mensen die zoeken naar een oplossing voor hun psychosomatische klachten.

Mede daarom zijn we met PMA aangesloten bij Alles is gezondheid… een programma dat samenwerking stimuleert, zonder dat rekening wordt gehouden met gebaande paden en platgewandelde wegen. Nieuwe kruisbestuivingen en verrassende invalshoeken zijn nodig om innovaties tot bloei te brengen en via de praktijk aan te tonen dat de inzet van de tool positief werkt voor overheid, zorgaanbieders, zorgprofessionals en het allerbelangrijkste de patiënten zelf.’

PMA

Via PMA reken je af met stoorzenders uit het verleden, waardoor de energie en aandacht weer kan worden gericht op wat belangrijk is in het hier en nu.