Terug

5 tips voor een ‘Green Monday’ in plaats van ‘Blue Monday’

13 januari 2023

Op maandag 16 januari 2023 is het Blue Monday. Volgens velen de meest deprimerende dag van het jaar. De feestdagen zijn net voorbij, vakanties vaak ver weg en de eerste goede voornemens heb je misschien alweer losgelaten. Vanuit Alles is Gezondheid en iPH denken we Blue Monday om naar een Green Monday. Met de oproep aan iedere organisatie en het onderwijs om van deze dag een Green Monday te maken. Met het idee in 2023 bewuster stil te staan bij wat ervoor nodig is om mentaal gezond te blijven en hoe de natuur hierbij kan helpen. 

Focus op mentale gezondheid en natuur

Bijna de helft (48%) van de volwassenen in Nederland (18-75 jaar) heeft ooit in het leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad (Trimbos, 2022). In 2021 was bijvoorbeeld 18 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond en bij ruim een derde van het werkgerelateerd verzuim zijn werkstress en prestatiedruk de belangrijkste oorzaak. De kosten voor verzuim liepen in 2018 op tot 3,1 miljard euro. Alle  reden dus om ervoor te zorgen dat werknemers, maar ook studenten goed in hun vel zitten en niet uitvallen door psychische klachten. Nederlandse jongeren tussen 11 en 16 jaar ervaren fors meer mentale problemen en druk door schoolwerk dan hun leeftijdsgenoten in de afgelopen twintig jaar (VO-Raad, 2022).

Onderzoek toont aan dat een groene omgeving goed is voor minder stress, een lagere kans op mentale problemen en het bevordert ons concentratievermogen en werkgeheugen. In combinatie met bewegen een succesformule om de ‘blues’ tegen te gaan.

Nu er al een tijd ook weer vanuit kantoor wordt gewerkt, is dat een kans voor werkgevers om toe te werken naar een meer mensgerichte organisatie. En voor het onderwijs om stil te staan bij wat studenten nodig hebben om niet te bezwijken onder prestatiedruk. Wico Mulder, netwerkadviseur mentale gezondheid bij Alles is Gezondheid: “Ook de werkende mens en student is onderdeel van de natuur. Je (samen) verplaatsen en laten verwonderen door de natuur werkt inspirerend en verbindend. Dit komt het werkplezier en productiviteit ten goede.”

Green Monday binnen jouw organisatie of school

Alles is Gezondheid en iPH geven invulling aan Green Monday door een wandeling in de natuur te organiseren en samen iets te drinken voor de teamspirit en verbinding. Aan de slag te gaan met intenties voor 2023 en stil te staan wat jijzelf en collega’s nodig hebben om mentaal fit te blijven. Met happiness tips en lezingen van professionals over hoe de natuur in te zetten voor je mentale gezondheid.

Wat hebben medewerkers en studenten nodig om mentaal fit te blijven? Hoe kun je daarbij de natuur inzetten? Alles is Gezondheid en iPH geven vijf tips voor een geslaagde Green Monday:

1. Positieve Gezondheidsgesprekken

Gebruik het spinnenweb van iPH als leidraad voor gesprekken met collega’s of klasgenoten. Ontdek elkaars Positieve Gezondheid en bevorder zo het welzijn van de groep.

2. Plandelen of Ploggen

Omarm de Zweedse trend van plandelen of ploggen met je team. Combineer wandelen of joggen met het oprapen van zwerfafval. Goed voor jezelf en de omgeving.

3. Ren voor Mentale Gezondheid

Doe mee aan runs die aandacht vragen voor mentale gezondheid, zoals de Blue Monday Run van Mind of de Socialrun. Meld jezelf aan of start een team en zet je in voor een gezondere geest.

4. Weeting (Walk your Meeting)

Verander jouw vergaderingen met Weeting: een overleg in de buitenlucht waar kleine groepjes wandelend brainstormen. Een inspirerende en effectieve manier om verbinding te creëren.

5. Buitenkantoortassen

Voor als de lentezon straks schijnt: kijk tegen die tijd eens naar de buitenkantoortassen en materialen van het Buitenkantoor

Lees meer over wat groen voor je mentale gezondheid kan betekenen:

Adviseur Positieve Gezondheid
Contentspecialist & Communicatieadviseur
Netwerkadviseur (Mentale) Gezondheid & Zorg