Terug

10 tips om Positief Gezond Werkgeverschap succesvol in de organisatie in te bedden

16 februari 2022

Ook op de werkvloer binnen een organisatie is implementatie van Positieve Gezondheid waardevol. Daarom startte in juni 2021 de pilot Positief Gezond Werkgeverschap waar netwerkbijeenkomsten aan verbonden waren. Ook startte er een actieleernetwerk voor zorgorganisaties, die inmiddels al drie keer bijeen is gekomen. Wat leverden deze kennisuitwisselingen op en wat kunnen andere organisaties hiervan leren? Wij zetten de eerste 10 tips op een rijtje.

Goede werkprestaties

Goede werkprestaties vragen om competente en gezonde medewerkers met grip op hun leven. Daarom is het zo belangrijk om goed voor medewerkers en de interne cultuur te zorgen. Dat het loont om als werkgever een proactief gezondheidsbeleid te voeren, bleek onlangs uit onderzoek naar de effecten van Positieve Gezondheid op het werkend leven voor zowel werkgever als werknemer. Positieve Gezondheid op het werk leidt tot betekenisvol werk, betere arbeidsverhoudingen, zelfreflectie, veerkracht en autonomie. En mensen die werken in een organisatie waar oog is voor Positieve Gezondheid, scoren hoger op betekenisvol werk en waarderen de arbeidsverhoudingen hoger dan organisaties waar niet met Positieve Gezondheid wordt gewerkt. Maar hoe start je met de implementatie van Positieve Gezondheid als werkgever en werknemer en welke uitdagingen horen daarbij?

Pilot

In juni 2021 startte de pilot Positief Gezond Werkgeverschap, waarin aan de hand van het spinnenweb van Positieve Gezondheid én een Vitaliteitsscan van Vitaal Bedrijf wordt getracht Positieve Gezondheid in te bedden in organisaties. De pilot is met name gericht op organisaties die graag willen starten, maar nog niet weten hoe. Wilt u als organisatie starten met Positieve Gezondheid voor een veerkrachtige werkomgeving? Dan kunt u mogelijk deelnemen aan de pilot. Wij starten binnenkort met een nieuwe groep! Neem voor meer info contact op met Lisanne Kiestra, l.kiestra@iph.nl.

Actieleernetwerken

Tijdens het Actieleernetwerk Positief Gezond Werkgeverschap voor Gezondheidsprofessionals wisselen zorgorganisaties hun kennis en ervaring omtrent Positieve Gezondheid in de interne organisatie met elkaar uit. Zo leren we van elkaar en inspireren we elkaar. De bijeenkomsten van de Actieleernetwerken leiden tot nuttige tips en inzichten. Want je kunt als werkgever wel de ambitie hebben om volgens de principes van Positieve Gezondheid te werken, maar hoe motiveer je medewerkers en leidinggevenden? En hoe start je met de implementatie van Positieve Gezondheid? Wij zetten handige tips voor inbedding van Positief Gezond Werkgeverschap op een rij.

Zo motiveer je medewerkers

  1. Geef in teamoverleggen aandacht aan Positieve Gezondheid, wat is het en wat zijn de voordelen.
  2. Creëer interne ambassadeurs. Laat managers, medewerkers en teamcoaches kennismaken met het gedachtegoed.
  3. Communiceer wanneer medewerkers met Positieve Gezondheid aan de slag kunnen en mogen gaan.
  4. Geef doorlopend het belang van Positieve Gezondheid aan. Plaats het spinnenweb bijvoorbeeld op intranet en maak het een vast onderdeel in overleggen en nieuwsbrieven.
  5. Stop met motiveren, het uitgangspunt van Positieve Gezondheid is intrinsieke motivatie. Door erover te praten, schenk je er aandacht aan.
  6. Laat medewerkers kennismaken met de tools van Positieve Gezondheid. Laat hen bijvoorbeeld het spinnenweb op Mijnpositievegezondheid.nl of de Vitaliteitsscan invullen.
  7. Gebruik het spinnenweb van Positieve Gezondheid als leidraad in het functioneringsgesprek.
  8. Introduceer de handleiding Positieve Gezondheid op de Werkvloer bij het personeel.
  9. Organiseer inspiratiesessies om medewerkers en leidinggevenden te informeren en te inspireren. Of roep een werkgroep Vitaliteit in het leven.
  10. Hang posters met QR codes op in werkruimten, leg het spinnenweb van Positieve Gezondheid op tafels en bureaus en leg folders in gezamenlijke ruimten. Maak het tastbaar. Bestel handige materialen in de webshop van iPH.

Meer tips of suggesties? Of interesse om deel te nemen aan de pilot? Neem dan contact op met Lisanne Kiestra, l.kiestra@iph.nl.

Adviseur Positieve Gezondheid