Terug

Regionetwerk Zutphen e.o.

20 december 2018

Bijna twintig uiteenlopende partijen uit onder meer het bedrijfsleven, de lokale politiek, de wijk en de verzekerings- en zorgsector maken zich sterk voor het bevorderen en verbeteren van de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Zutphen en omstreken.

Domeinoverstijgende aanpak regionale problemen

De gezondheidsverschillen in de regio Zutphen en omstreken zijn groot. Een kloof die de partijen met elkaar en de inwoners willen overbruggen. Toekomstgericht aan vitaliteit werken kan alleen met elkaar. De lancering van het Alles is Gezondheid-regionetwerk vond plaats tijdens een bijeenkomst die in het teken stond van domeinoverstijgend samenwerken aan de gezonde regio.

Denken in mogelijkheden

Het gezondheidsnetwerk legt slimme verbindingen zodat bestaande en nieuwe initiatieven en interventies ontwikkeld en uitgevoerd kunnen worden. Inwoners zijn daarbij zelf aan zet! Er wordt gewerkt met het concept positieve gezondheid, gericht op preventie en de mogelijkheden die mensen hebben op gebied van functioneren, veerkracht en zelfregie.

Activiteiten van het netwerk

  • Het netwerk stelt gezamenlijke vitaliteitsspeerpunten op, organiseert relevante informatiebijeenkomsten en werkt met organisaties, inwoners, bedrijven en werknemers aan projecten van en voor de regio.
  • Het netwerk faciliteert voeding, beweeg- en vitaliteitsprojecten voor kinderen en hun ouders. Gezond koken, meer beweging en begeleiding van professionals.
  • Voor ouderen is een programma ontwikkeld om eenzaamheid te bestrijden en vitaliteit te stimuleren voor ouderen die alleen thuis wonen.
  • Betrokken partijen openen een pop-up Zorginnovatiewinkel in Zutphen.

Partners

Het netwerk bestaat uit: Gelre ziekenhuizen Zutphen, Gemeente Zutphen, GGD, Huisartsenorganisatie Regio Zutphen, Inntel Hotels Resort Zutphen, Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, Sensire, Sutfene en Tuys.

Meer weten of aansluiten

Onze regionetwerken kunnen altijd nieuwe partners gebruiken. Sterker, we vinden het een eer als je je wil verbinden aan een van deze netwerken. Laat het ons weten via info@allesisgezondheid.nl.