Terug

WELFlevoland

17 december 2018

Regionetwerk Alles is Gezondheid WELFlevoland maakt zich sterk voor een gezondere regio. Samen met andere partijen in Flevoland geeft CMO Flevoland vorm aan het regionetwerk van Alles is Gezondheid.

Regionetwerk Alles is Gezondheid WELFlevoland weet wat er speelt en leeft in de regio en deelt deze kennis graag. Zij legt actief de verbinding tussen zorgconsumenten, professionals en organisaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de denk- en doenkracht van de consument. Zo draagt Regionetwerk WELFlevoland bij aan prettig leven op het gebied van leren, werken, wonen en zorgen.

Inspireren en versterken

Regionetwerk Alles is Gezondheid WELFlevoland brengt regionale partners, organisaties, bedrijven en individuen bij elkaar om samen te bouwen aan een vitaal en krachtig Flevoland. In het netwerk worden goede initiatieven en praktijkvoorbeelden gedeeld. Op deze manier inspireren en versterken zij elkaar, om zo samen te komen tot een vitaal Flevoland.

Positieve bijdrage aan gezondheid

Het regionetwerk raakt alle aspecten van het leven. Zo is eenzaamheid een aspect van gezondheid. Als verbindende partij met een uitgebreid netwerk leveren zij een positieve bijdrage aan al deze aspecten. En dat is belangrijk want er zijn veel bedreigingen. Een paar voorbeelden: er is een tekort aan leerkrachten, een tekort op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn, er zijn mensen met problematische schulden en er is laaggeletterdheid. Dit zijn zaken die het netwerk met elkaar wil oppakken.

Meer weten of aansluiten?

Regionetwerk Alles is Gezondheid Flevoland gaat de verbinding graag aan met mogelijke netwerkpartners. Wil je meedenken over een vitaler Flevoland? Meld je aan via info@allesisgezondheid.nl.

Pledge CMO Flevoland

Steeds meer partners zetten zich in voor een vitaal Nederland.